Serhyi Fuks - autor bloga

Siergiej Fuks

Dlaczego to robię?

Chcę dzielić się teoretyczną wiedzą i praktycznym doświadczeniem, aby naprawić relacje na linii sektor finansowy-klienci.

Złammy pierwszą zasadę termodynamiki w relacji sektor finansowy <=> klient!

Pierwsza zasada termodynamiki głosi, że całkowita ilość energii w układzie jest stała. Jeśli więc przeniesiemy pewną ilość energii do jednej części układu, tyle samo energii ubędzie w innej jego części. Obserwując sektor finansowy i wsłuchując się w głos opinii publicznej odnoszę wrażenie, że pierwsza zasada termodynamiki bardzo dobrze opisuje dzisiejszy układ między przedstawicielami tego sektora a jego klientami: całkowite zadowolenie sektora finansowego oraz klientów jest zmienną stałą. Kiedy banki lub inne instytucje cieszą się z osiągniętych korzyści finansowych, klienci czują, że zysk został wypracowany ich kosztem. I odwrotnie, jeśli klienci cieszą się z uwzględnienia ich praw, sektor finansowy ma poczucie niesprawiedliwości.

Po prawie dziesięciu latach pracy w bankowości doszedłem do wniosku, że pierwsza zasada termodynamiki w relacji sektor finansowy–klient powinna zostać złamana. Postanowiłem zacząć od bloga.

Pochodzę ze Lwowa, ale uczyłem się i pracowałem w 8 różnych krajach. I w każdym z nich współpracowałem zarówno z ludźmi, którzy chcieli tworzyć pożyteczne rozwiązania, odpowiadające na rzeczywiste potrzeby klientów, jak i tych nastawionych na budowanie własnego/własnej organizacji zysku, nie zastanawiając się, czy klienci będą czerpać korzyści z rozwiązań, nad którymi pracują.

Świat oczywiście nie jest idealny, ale to nie oznacza, że nie można  uczynić go trochę lepszym. Myślę, że kluczem do osiągnięcia tego celu jest wiedza. W przypadku naszego bloga – wiedza rynku finansowego o klientach, a klientów o rynku finansowym.

Do dziś pamiętam ze studiów MBA, które skończyłem w Manchesterze, jak pewien profesor uczył nas, aby opierać wszystkie decyzje w życiu tylko na faktach i wiedzy, nigdy na własnych mniemaniach. Przytoczył fajny przykład: „Problem Johna i Mary”.

  • Faktem jest to, że „John nie kocha Mary” oraz „Mary nie kocha Johna”
  • John oraz Mary boją się o tym powiedzieć i żyją w świecie błędnych przekonań:

  1. John myśli, że Mary go kocha. Mary myśli, że John ją kocha
  2. John myśli, że Mary myśli, że on ją kocha. Mary myśli, że Jon myśli, że ona go kocha
  3. John myśli, że Mary myśli, że on ją kocha. Mary myśli, że Jon myśli, że ona go kocha

Jaki jest skutek wiary Johna i Mary we własne przekonania? Z dużym prawdopodobieństwem John oraz Mary wezmą ślub :-). Gdyby oparli swoją decyzję na faktach, pewnie inaczej zasądziliby o swoim dalszym życiu.

Wierzę, że wiedza pozwoli w układzie instytucje finansowe-klienci, doprowadzić do sytuacji „win-win”, żeby ją zyskać jednak potrzebujemy faktów. Ich znajomością będę się z Wami dzielił.

Na blogu będę oddzielać fakty od mitów, przybliżę znane mi z własnego doświadczenia mechanizmy działania sektora finansowego. Podpowiem, jakie rzeczy warto wziąć pod uwagę podejmując osobiste decyzje finansowe i czego unikać, aby nie popaść w finansową pułapkę.

W swoich postach nie będę szukać sensacji lub winnych. Celem nie jest szukanie kozła ofiarnego, a zbudowanie lepszego świata finansów. Najważniejszym narzędziem na drodze do tego celu jest konstruktywna krytyka, czyli taka która dostarcza propozycji zmian tego, co nam się nie podoba. Na tym elemencie będę skupiać się najbardziej, zapraszając czytelników do wspólnego działania na rzecz pozytywnych zmian.

Na koniec powiem Wam to, co zawsze powtarzam mojemu starszemu synowi: „Sięgaj zawsze wyżej, dąż zawsze do czegoś lepszego”. Mam nadzieję, że nasz blog Wam w tym pomoże.