BGŻ BNP Paribas – „Ostatni rok bez odsetek”

BGZ_03.2016_grafika
PODSUMOWANIE

Oferta BGŻ za dużo obiecuje na poziomie reklamy. W rzeczywistości uzyskanie kredytu wolnego od odsetek w ostatnim roku spłaty i na preferencyjnym oprocentowaniu stałym na poziomie 4,99% jest mocno obwarowane. O tych ograniczeniach w sposób czytelny klient dowiaduje się dopiero na etapie regulaminu i rozmowy ze sprzedawcą. Regulamin promocji jest jednoznaczny i przejrzysty. Cennik zawiera pewne luki – skupia się na oprocentowaniu, nie informując o koszcie ubezpieczenia, którym klient może zostać obciążony, jeśli podtrzyma zainteresowanie udziałem w promocji. Brak tej informacji utrudnia klientowi możliwość oszacowania całkowitego kosztu kredytu zaciąganego na warunkach promocji. Ograniczenia związane z dostępem do atrakcyjnego oprocentowania i brak wiedzy, co do kosztu ubezpieczenia, obniżają wartość benefitu  promowanego w reklamie. Trzeba dodać jednak, wysoki poziom obsługi sprzedażowej, z dobrym przygotowaniem do prezentacji produktu i odpowiedzi na pytania klienta.

ANALIZA OFERTY

Oferta Marketingowa - Ocena: 18 z 30

Czy promocja / oferta jest dostępna dla szerokiego grona klientów? Ocena całościowa: 6

Oferta wymaga zakupu innych produktów (konta, karty kredytowej, ubezpieczenia, itd.)

Komentarz: Aby uzyskać obniżenie oprocentowania w ostatnich 12 miesiącach spłaty kredytu do 0% w skali roku, klient musi dokonać zakupu ubezpieczenia.  

Inne ograniczenia (ograniczenia kwotowe, okresu kredytowego, czasu dostępności oferty, promocja nie wymaga otwarcia konta, ale jego brak w danym banku znacząco ogranicza benefit oferty)

Komentarz: Kredyt może być wypłacony w kwocie od 2 000 do 150 000 zł, z okresem kredytowania od 24 do 84 miesięcy.

Czy promocja / oferta jest zrozumiała? Ocena całościowa: 6

Komentarz: Benefit w postaci „ostatniego roku bez odsetek” jest przedstawiony w dużym uproszczeniu, możliwość jego uzyskania wymaga spełnienia określonych warunków, o czym nie informuje wprost przekaz zawarty w reklamie: „Weź kredyt gotówkowy na dowolny cel, spłacaj regularnie raty i nie płać odsetek za ostatni rok.” Klient może skorzystać z obniżenia oprocentowania kredytu do 0% w skali roku w ostatnich 12 miesiącach okresu spłaty kredytu tylko wtedy, gdy spłaca zobowiązanie bez opóźnień oraz wcześniejszej spłaty, czy nadpłaty i pod warunkiem zawarcia z bankiem umowy ubezpieczenia.

Czy reklama oddaje pełen obraz (koszt / ryzyka utraty benefitu) oferty? Ocena całościowa: 6
  • Kompletność informacji o opłatach (w relacji do wysokości oprocentowania)Komentarz: Reklama nie skupia się na opłatach kredytowych i w związku z tym ich nie komunikuje.
  • Kompletność informacji o kosztach kredytuKomentarz: W reklamie promowane jest “niskie oprocentowanie kredytu od początku”. Preferencyjne warunki orpocentowania (od 4,99%), które podkreśla przekaz reklamowy dotyczą bardzo wąskiej grupy apilkacji. Kredytu w kwocie min. 30 000 zł na okres 24-84 miesięcy z ubezpieczeniem. Nie ma też wzmianki o obligatoryjnym ubezpieczeniu I wpływu na całkowity koszt kredytu.  

  • Inne braki informacyjne (na przykład gdy brak przelewu na konto podniesie koszt kredytu)

Dostępność dokumentacji w oddziale lub Internecie - Ocena: 18 z 20

Dostępność cennika Ocena całościowa: 8

Dostęp w kanałach online, offline (stacjonarnie + serwis internetowy / tylko w jednym kanale / brak cennika)

Komentarz: Cennik dostępny w oddziałach banku, placówkach agencyjnych i serwisie internetowym banku.

Łatwość odnalezienia (w serwisie internetowym banku)

Komentarz: Odnalezienie cennika wymaga dotarcia do zbiorczej bazy taryf opłat i prowizji banku i wyszukania go w prezentowanych dokumentach. Nie jest załączony do materiałów na stronie promującej produkt.

Dostępność regulaminu
Ocena całościowa: 10

Dostęp w kanałach online, offline (stacjonarnie + serwis internetowy / tylko w jednym kanale / brak regulaminu)

Komentarz:
Regulamin dostępny w oddziałach banku, placówkach agencyjnych i serwisie internetowym banku.

Łatwość odnalezienia (w serwisie internetowym banku)

Komentarz:
Regulamin dostępny w materiałach ofertowych na stronie promującej kredyt – łatwy do zlokalizowania.

Transparentność materiałów reklamowych / ofertowych - Ocena: 20 z 30

Czy koszt produktu jest przedstawiony całościowo? Ocena całościowa: 2

Kompletność info w zakresie konstrukcji promocji

Komentarz: Warunki promocji są określone jednoznacznie, ale wymaga to zapoznania z treścią regulaminu. Na pozostałych poziomach oddziaływania na klienta informacje te są podane nieprecyzyjnie i bardzo hasłowo.

Dostępność przykładu RRSO

Komentarz: Przykład RRSO jest właściwie eksponowany.

Czytelność przykładu RRSO (przykład może być nieczytelny lub nieadekwatny do oferty)

Komentarz: Przykład RRSO jest jasny i zrozumiały, choć obliczony jest dla kredytu, którego roczna stała stopa oprocentowania wynosi 5,99%, a nie promowanego w reklamie 4,99%.

Czytelność, jednoznaczność cennika (w zakresie opłat, oprocentowania i ubezpieczenia)

Komentarz: 
Cennik fragmentaryczny, skupia się na jednym parametrze – oprocentowaniu. Trudno określić czy prezentowane elementy cenowe odnoszą się do promocji, brak informacji o cenie ubezpieczenia oferowanego z kredytem. Z regulaminu ubezpieczenia (brak cennika) klient może się dowiedzieć, że składka ubezpieczenia opłacana jest jednorazowo za cały okres ubezpieczenia i zależy od wysokości początkowej kwoty kredytu, długości trwania okresu ubezpieczenia i wybranego pakietu. Nie wynika jednak z tego jaką kwotą z tytułu ubezpieczenia może być klient obciążony.

Jasność komunikacji wpływu kosztu produktu powiązanego na koszt kredytu

Komentarz: Koszt ubezpieczenia nie wynika z załączonego cennika, ani dokumentów opisujących warunki udzielania ubezpieczenia. Jedynym miejscem, w którym klient może zorientować się w koszcie ubezpieczenia jest przykład reprezentatywny. Koszt ten jednak jest wyliczony dla wybranej kwoty kredytu, długości trwania okresu ubezpieczenia i pakietu ubezpieczeniowego, o którym przykład nie informuje. Na podstawie tych właśnie parametrów wyliczana jest docelowa wartość ubezpieczenia, klient nie mając jednak dostępu do jego cennika, nie jest w stanie poprawnie oszacować kwoty, którą miałby być obciążony.

Czy benefity oferty są jasno przedstawione? Ocena całościowa: 10

Precyzyjność określenia benefitu (np. oferta konsolidacyjna wykluczająca zadłużenia w firmach pożyczkowych)

Komentarz:
Benefit jest jasno sformułowany: klient może skorzystać z obniżenia oprocentowania kredytu do 0% w skali roku w ostatnich 12 miesiącach okresu spłaty kredytu.

Czytelność, jednoznaczność regulaminu (obszerność, język, etc.)

Komentarz:
 Przejrzysty, jednoznaczny i krótko sformułowany regulamin. Jego interpretacja nie powinna sprawiać trudności.

Czy ryzyka utracenia benefitu są szczegółowo opisane? Ocena całościowa: 8

Czytelność komunikacji ryzyka utraty benefitu

Komentarz:  Warunki uzyskania kredytu bez odsetek w ostatnim roku spłaty są wyjaśnione dopiero w regulaminie. Na stronie promującej produkt znajdują się informacje dotyczące możliwości spłaty kredytu:  w równych comiesięcznych ratach i w każdej chwili. Drugi wariant oznacza dla klienta utratę promowanego benefitu oferty, o czym bank w tym miejscu nie wzmiankuje. Nie ma tu także informacji o warunku spłaty zgodnej z harmonogramem (benefit anuluje nadpłata wcześniejsza spłata, czy opóźnienia w spłacie) i ubezpieczeniu które są warunkiem skorzystania z promocji. Obwarowania te są czytelnie przedstawione dopiero na etapie zapoznania z regulaminem.

Informacje Uzyskane od Sprzedawcy - Ocena: 20 z 20

Czy sprzedawca poruszył wszystkie warunki promocji? Ocena całościowa: 10

Kompletność informacji proaktywnie udzielonej przez sprzedawcę

Komentarz: Sprzedawca proaktywnie informował o ryzykach utracenia korzyści  promocji. Zapytany o możliwość kredytu bez ubezpieczenia całościowo i bez oporu przedstawiła taką opcję.

Umiejętność odpowiedzi na szczegółowe pytania

Komentarz: Sprzedawca był bardzo dobrze przygotowany i nie pozostawił żadnego pytania bez wyczerpującej odpowiedzi.

Czy sprzedawca samodzielnie / poproszony przedstawił wszystkie elementy kosztu produktu? Ocena całościowa: 10

Stopień omówienia opłat

Komentarz: Przedstawiony poprawnie i wyczerpująco.

Stopień omówienia oprocentowania

Komentarz: 
Przedstawiony wyczerpująco. Poinformował także o stałości oprocentowania.

Stopień omówienia innych kosztów kredytu (obowiązkowego konta, ubezpieczenia, etc)

Komentarz: Sprzedawca w sposób jasny przedstawił koszt ubezpieczenia.

MATERIAŁY DO OFERTY
No Comments

Click on a tab to select how you'd like to leave your comment

Post A Comment

*