BZ WBK – „Kredyt zewsząd dostępny”

kredyt gotówkowy BZ WBK - porównanie ranking kredytów
PODSUMOWANIE

Kredyt oferowany przez BZ WBK nieadekwatnie informuje o koszcie promowanego ubezpieczenia. Pojawiają się także znaczące różnice w poziomie oprocentowania dla kredytów poniżej 40 tys. pln oraz definicji szybkiego kredytu opisanego na stronach internetowych i wypowiedziach sprzedawcy.

ANALIZA OFERTY

Oferta Marketingowa - Ocena: 26 z 30

Czy promocja / oferta jest dostępna dla szerokiego grona klientów? Ocena całościowa: 8

Oferta wymaga zakupu innych produktów (konta, karty kredytowej, ubezpieczenia, itd.)

Komentarz: Brak przymusu wykupu innych produktów do zaciągnięcia kredytu. Zakup ubezpieczenia „Spokojny Kredyt” uprawnia do wzięcia udziału w loterii.

Inne ograniczenia (ograniczenia kwotowe, okresu kredytowego, czasu dostępności oferty, promocja nie wymaga otwarcia konta, ale jego brak w danym banku znacząco ogranicza benefit oferty)

Komentarz: Maksymalna kwota kredytu to 150 tys. zł dostępna dla Klientów uzyskujących dochody z tytułu umowy o pracę, w pozostałych przypadkach maksymalna kwota kredytu to 120 tys. Bez zakupionego ubezpieczenia klienci nie mogą skorzystać ze wszystkich benefitów oferty (loterii).

Czy promocja / oferta jest zrozumiała? Ocena całościowa: 10

Komentarz: Oferta skupia się na dwóch wyróżnikach: „szybkim kredycie” – decyzja w oddziale w 10 min. oraz loterii i jasno zakomunikowanych warunkach udziału w niej.

Czy reklama oddaje pełen obraz (koszt / ryzyka utraty benefitu) oferty? Ocena całościowa: 8
  • Kompletność informacji o opłatach (w relacji do wysokości oprocentowania)
  • Kompletność informacji o kosztach kredytu
  • Inne braki informacyjne (na przykład gdy brak przelewu na konto podniesie koszt kredytu)

    Komentarz: Reklama oraz związane z nią materiały promocyjne nie precyzują kosztu ubezpieczenia, mimo że wyraźnie do jego zakupu zachęcają. Brak informacji o koszcie tego dodatkowego produktu – a jest on znaczący – może skutkować zgodą klienta na jego zakup, na który być może by się nie zdecydował, gdyby miał jasną świadomość wynikających z niego obciążeń.

Dostępność dokumentacji w oddziale lub Internecie - Ocena: 20 z 20

Dostępność cennika Ocena całościowa: 10

Dostęp w kanałach online, offline (stacjonarnie + serwis internetowy / tylko w jednym kanale / brak cennika)

Komentarz: Cennik dostępny w obu kanałach dystrybucji (online, offline).

Łatwość odnalezienia (w serwisie internetowym banku)

Komentarz: Cennik dostępny, łatwy do zlokalizowania na stronie oferty.

Dostępność regulaminu
Ocena całościowa: 10

Dostęp w kanałach online, offline (stacjonarnie + serwis internetowy / tylko w jednym kanale / brak regulaminu)

Komentarz:
Regulamin dostępny stacjonarnie oraz na stronie banku.

Łatwość odnalezienia (w serwisie internetowym banku)

Komentarz:
Regulamin dostępny, łatwy do zlokalizowania na stronie oferty.

Transparentność materiałów reklamowych / ofertowych - Ocena: 22 z 30

Czy koszt produktu jest przedstawiony całościowo? Ocena całościowa: 2

Kompletność info w zakresie konstrukcji promocji

Komentarz: Materiały ofertowe przedstawiają zasady działania kredytu oraz warunki jego uzyskania. Podany jest również mechanizm „Mega Loterii”, będącej elementem uzupełniającym oferty i zasady udziału w niej. Koszt ubezpieczenia, którego wykupienie jest obligatoryjne do uczestnictwa w loterii nie jest jasno określony. Informacja o wysokości składki ubezpieczeniowej dostępna jest tylko w placówce stacjonarnej banku.

Dostępność przykładu RRSO

Komentarz: Przykład RRSO jest właściwie eksponowany.

Czytelność przykładu RRSO (przykład może być nieczytelny lub nieadekwatny do oferty)

Komentarz: Przykład RRSO jest jasny i zrozumiały.

Czytelność, jednoznaczność cennika (w zakresie opłat, oprocentowania i ubezpieczenia)

Komentarz: 
Cennik niepełny: brak kosztów ubezpieczenia, oprocentowanie oraz prowizje przedstawione w innych miejscach, samo oprocentowanie inne niż podane przez sprzedawcę.

Jasność komunikacji wpływu kosztu produktu powiązanego na koszt kredytu

Komentarz: Oferta nie wymaga zakupu dodatkowych produktów uprawniających do skorzystania z kredytu, ale warunkuje możliwość udziału w loterii, która jest integralnym benefitem oferty. Uczestnictwo w loterii wymaga zakupu ubezpieczenia, którego koszt nie jest jednoznacznie wskazany, konsument ma ograniczony dostęp do wysokości składki ubezpieczeniowej – dostępna jest tylko w placówce stacjonarnej banku.

Czy benefity oferty są jasno przedstawione? Ocena całościowa: 10

Precyzyjność określenia benefitu (np. oferta konsolidacyjna wykluczająca zadłużenia w firmach pożyczkowych)

Komentarz:
Jako benefit oferty wskazana jest precyzyjnie określona szybkość otrzymania kredytu – na decyzję kredytową od momentu złożenia wniosku klient czeka w placówce nie więcej niż 10 min. Dodatkowym benefitem jest możliwość wygrania jednego z trzech samochodów BMW Serii 1 albo 1000 zł przy zastrzeżeniu, że klient decyduje się na udział w „Mega Loterii”, stanowiącej uzupełniający, dobrowolnie przez konsumenta wybierany element oferty.

Czytelność, jednoznaczność regulaminu (obszerność, język, etc.)

Komentarz:
 Regulamin jest sformułowany w sposób jasny, interpretacja zapisów nie powinna sprawiać trudności.

Czy ryzyka utracenia benefitu są szczegółowo opisane? Ocena całościowa: 10

Czytelność komunikacji ryzyka utraty benefitu

Komentarz: Ryzyko utracenia benefitu dla tak skonstruowanej oferty kredytowej nie istnieje. Klient poprzez odstąpienie bądź udział w „Mega Loterii” (dodatkowym obok kredytu elemencie oferty) świadomie pozbawia się lub uczestniczy w możliwości wygrania jednego z trzech samochodów BMW Serii 1 albo 1000 zł.

Informacje Uzyskane od Sprzedawcy - Ocena: 14 z 20

Czy sprzedawca poruszył wszystkie warunki promocji? Ocena całościowa: 8

Kompletność informacji proaktywnie udzielonej przez sprzedawcę
Umiejętność odpowiedzi na szczegółowe pytania

Komentarz: Sprzedawca w inny sposób opisał szybkość uzyskania kredytu niż zostało to określone w materiałach reklamowych (w przekazie marketingowym jest mowa o otrzymaniu decyzji kredytowej w 10 min., podczas gdy sprzedawca mówił o uzyskaniu kredytu w jeden dzień w oddziale, czego nie ma w regulaminie)

Czy sprzedawca samodzielnie / poproszony przedstawił wszystkie elementy kosztu produktu? Ocena całościowa: 6

Stopień omówienia opłat

Komentarz: Przedstawiony poprawnie i wyczerpująco.

Stopień omówienia oprocentowania

Komentarz:
Przedstawiony wyczerpująco, ale z różnicą względem oprocentowania, które zostało wskazane w materiałach ofertowych.

Stopień omówienia innych kosztów kredytu (obowiązkowego konta, ubezpieczenia, etc)

Komentarz: Koszty przedstawione szczegółowo wraz z kosztem ubezpieczenia dla szczególnego przypadku kredytu (zgodnie z pytaniem klienta), jednak bez informacji jak naliczana jest opłata za ubezpieczenie.

MATERIAŁY DO OFERTY
No Comments

Click on a tab to select how you'd like to leave your comment

Post A Comment

*