kalkulator rat zdolności kredytowej dla kredytów gotówkowych i hipotecznych

Oblicz całkowity koszt kredytu, sprawdź wysokość rat i harmonogram spłaty – Twój kalkulator

Chcę porównać ze sobą oferty różnych banków, poznać całkowity koszt kredytu i sprawdzić jak będą wyglądały moje miesięczne raty. To zazwyczaj standardowe potrzeby, które mamy w głowie będąc na progu decyzji o zadłużeniu.

Pierwsze, zasadnicze pytanie, które powinniście sobie zadać przy decyzji o kredycie to: ile będzie on mnie kosztował? A w dalszej kolejności: ile zapłacę w miesięcznej racie i wreszcie w skali roku. Wbrew pozorom odpowiedzi na te pytania wcale nie są takie proste. Całkowity koszt kredytu zależny jest od wielu składowych, m.in: odsetek, prowizji, oprocentowania, czasami opłat przygotowawczych i kosztów tzw. usług dodatkowych, czyli np. składek ubezpieczeniowych. Te ostatnie zależą co prawda od wymagań banku i decyzji potencjalnego kredytobiorcy – ubezpieczenie od utraty pracy jest przecież niepotrzebne emerytowi, który chce wziąć pożyczkę. Ale warto jest być ich świadomym i ostrożnie się na nie decydować – takie ubezpieczenie bywa bardzo drogie.

Banki z uwagi na różne rodzaje kosztów wchodzących w całkowity koszt kredyt, stosują zróżnicowane podejścia do jego wyliczenia – co nie ułatwia porównywania ze sobą ofert. W rezultacie na rynku jest więc mnóstwo kalkulatorów wykorzystujących różne formuły, w tym takich które nie działają albo obliczają błędnie. Uznaliśmy więc z Andrzejem, że przygotujemy Wam narzędzie przedstawiające podstawową metodologię wyliczeń, którą stosują banki przy udzielaniu kredytów. Opracowaliśmy arkusz kalkulacyjny w oparciu o najczęściej stosowane przez banki praktyki, który pozwala obliczyć całkowity koszt kredytu, stworzyć symulację spłaty rat z podziałem na część odsetkową i kapitałową i wyliczeniem aktualnego salda zadłużenia. Dzięki temu będziecie mogli sprawdzić, jaka jest wysokość odsetek płaconych w każdej racie i ile długu zostaje Wam do spłaty po każdorazowym uregulowaniu płatności.

Plik jest już gotowy, oddajemy go Wam do przetestowania. Zanim zaczniecie, informacja techniczna – arkusz działa tylko na komputerach PC, nie działa natomiast pod Excelem dla MacOS. Postaramy się jeszcze nad tym popracować. Wierzymy, że ten formularz pomoże Wam również zebrać wiedzę w zakresie o co pytać przy kredycie hipotecznym i gotówkowym.

Główne założenia, które przyjęliśmy dla tego arkusza kalkulacyjnego:

 1. Metodologię wyliczenia oparliśmy o najbardziej powszechne praktyki stosowanych przez banki.
 2. Przyjęliśmy, że spłata pożyczki następuje miesięcznie w równych ratach – czyli suma kapitału i odsetek jest zawsze taka sama, zmienia się tylko udział wielkości poszczególnych – na początku więcej mamy odsetek, a na końcu kapitału.
 3. Ten arkusz NIE ma zastosowania dla obliczania parametrów pożyczek udzielanych przez firmy pożyczkowe / parabanki – pod tę metodologię wyliczeń, przygotujemy oddzielny arkusz.

Krok 1

Wprowadzamy podstawowe dane dotyczące kredytu.


kalkulator_krok 1

 1. Kwota pożyczki (nie może być wartością ujemną,  może być  dowolną liczbą całkowitą powyżej zera)
 2. Oprocentowanie roczne (nie może być wartością ujemną , reprezentuje oprocentowanie roczne dla danej kwoty pożyczki)
 3. Prowizja (nie może być wartością ujemną)
  Prowizja (koszt wynagrodzenia banku z tytułu udzielanego kredytu) podana jest w stosunku procentowym dla danej kwoty pożyczki. Zwykle standardową praktyką banków jest doliczanie prowizji, zwiększanie kwoty pożyczki o jej wartość. Na przykład, jeśli kwota pożyczki wynosi 10,000 zł, a prowizja banku  5% (czyli 500 zł = 5%*10,000 zł), klient będzie miał do spłaty na początek okresu kredytowania 10,500 zł.
 4. Inne koszty pożyczki (nie może być wartością ujemną)
  Jest to liczba całkowita wyrażona w złotych, która podsumowuje wszystkie koszty, jakie bank może nam narzucić do zapłaty w momencie udzielania pożyczki, na przykład koszty ubezpieczenia. W arkuszu przyjęliśmy analogiczną zasadę, jak w przypadku kosztu prowizji banku. ‚Inne koszty’ zwiększają kwotę pożyczki o odpowiednią sumę. Jeśli przyjmiemy dla wcześniejszego przykładu (kwota pożyczki 10,000 zł, prowizja 500 zł), że inne koszty wynoszą 1000 zł, to kwota do spłaty na początku okresu kredytowania dla klienta wyniesie 11,500 zł = 10,000 zł + 500 zł + 1,000 zł.
 5. Okres kredytownia (nie może być wartością, może być dowolną liczbą całkowitą powyżej zera). Jest to liczba miesięcy, na którą bank udziela nam kredytu.Jeśli okres kredytowania wynosi 6 lat,  wprowadzamy liczbę 72 (=6*12).
 6. Data spłaty pierwszej pożyczki. Jest to dana, która trzeba wprowadzić w formacie RRRR-MM-DD

Przykład

Krok 2

Po wprowadzzeniu wszystkich danych, aby rozpocząć proces wyliczania kliknij button“Oblicz”.

Krok 3

“Eksportuj do *pdf” i “Wyczyść” – ich funkcjonalność opisaliśmy poniżej.

Krok 4

Po kliknięciu „Oblicz” narzędzie publikuje harmonogram spłat i podsumowuje najważniejsze parametry związane z danym zadłużeniem.

FNF_harmonogram_final

 • Numer raty
  Reprezentuje numer miesiąca, w którym konsument spłaca pożczykę.
 • Data spłaty
  Data pierwszej raty przypada na termin, który podajemy w sekcji “Wprowadź dane”. Każda kolejna rata następuję  dokładnie miesiąc później.
 • Rata
  Kwota, która pożyczkodawca powinien spłacać każdego miesiąca. Wyliczona jest na podstawie parametrów wprowadzonych w sekcji “Wprowadź dane”.
 • Pozostało do spłaty na początek miesiąca
  Kwota całkowitego zadłużenia konsumenta na początku danego miesiąca.
 • Odsetki / Kapitał
  Rata pożyczki składa się z dwóch części: części kapitałowej i części odsetkowej . Część kapitałowa pomniejsza całkowite zadłużenie konsumenta (pozostała kwota do spłaty na początek miesiąca) po spłacie raty, natomiast część odsetkowa pokrywa oprocentowanie, które stosuje bank według danych podanych w sekcji „Wprowadź dane”.
 • Pozostało do spłaty na koniec miesiąca
  Kwota pozostała do spłaty na początek miesiąca pomniejszona o spłaconą część kapitałową.

2. Podsumowanie:

FNF_kalkulator_podsumowanie_final

 • Rata pożyczki
  Kwota, która pożyczkodawca powinien spłacać każdego miesiąca. Wyliczona jest na podstawie parametrów wprowadzonych w sekcji “Wprowadź dane”.
 • Kwota otrzymana
  Kwota, którą kredytobiorca będzie miał do spłaty w pierwszym miesiącu okresu kredytowania. Jest to liczba równa kwocie udzielonej pożyczki powiększona o prowizję banku oraz inne koszty związane z udzielaniem danej pożyczki.

 • Odsetki zapłacone
  Suma odsetek, które pożyczkodawca zapłaci przez cały okres kredytowania. Liczba ta jest sumą liczb podanych w kolumnie “Odsetki”.
 • Całkowita kwota do spłaty
  Suma wszystkich rat miesięcznych za cały okres kredytowania.
 • Całkowity koszt kredytu
  Wszelkie koszty, które kredytobiorca musi ponieść w związku z podpisaniem z bankiem umowy o kredyt konsumencki. Całkowity koszt kredytu obejmuje szczególnie odsetki, opłaty, prowizje, podatki i marże (jeżeli kredytodawca o nich wie), a także koszty dodatkowych usług, jeśli ich poniesienie jest niezbędne do uzyskania kredytu (np. koszty ubezpieczenia).
 • Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO)
  Pojęcie, które nastręcza trudności, ale  zasada przy nim jest taka: im większa liczba RRSO (wyrażona w ujęciu procentowym), tym droższy kredyt.

3. Arkusz z wykresami

Po kliknięciu „Oblicz„ arkusz kalkulacyjny tworzy dwa wykresy, które są wygenerowane w osobnych pod-arkuszach (“Odsetki”, “Kapitał”). Są to dane z kolumn “Odsetki” i “Kapitał” w harmonogramie spłat pokazane na jednym wykresie z upływem czasu. Z upływem spłat  rata pożyczki zawiera większą część kapitałową niż odsetkową, Na wykresie widać, że “część odestkowa” spada, a “część kapitałowa” rośnie.

FNF_odsetki_final

 

FNF_kapitał_final

Krok 5

Harmonogram spłat można wyeksportować do pliku *pdf (Acrobat Reader). Wystarczy wcisnąć klawisz “Eksportuj do *.pdf

FNF_kalkulator_pdf_final

Krok 6

Dla obliczeń, które wymagają użycia innych parametrów kredytu, wciśnij klawisz „Wyczyść”. Arkusz z wykresami, harmonogram spłat i wszystkie inne dane zostaną usunięte.Wracasz do kroku nr 1.

Policz to sam!

Załączamy ‘czyste’ arkusze, które pomogą Wam wykonać obliczenia na własnych danych.

Tymczasem my zabieramy się za następne narzędzie, które pozwoli Wam w prosty sposób analizować ryzyko i koszty kredytu – niebawem kolejny arkusz, tym razem z harmonogramem spłat z przykładami reprezentatywnymi dla rożnych banków. A Wam póki co życzymy dobrego użytkowania! 🙂

Pamietajcie, że rzeczywista realna stopa oprocentowania jest wielkością, która pozwala na porównywanie ze sobą ofert kredytowych. Tutaj znajdziesz informację jak obliczyć RRSO – w prosty sposób.

Dziękujemy za lekturę i liczymy na Wasz feedback – jeśli macie jakieś pytania do arkusza czy inne związane z decyzją o wzięciu kredytu, piszcie w komentarzu. Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie nurtujące Was kwestie.

I wielka prośba ode mnie i Andrzeja na koniec – jeśli macie doświadczenia związane z poszukiwaniem ofert kredytowych, podzielcie się proszę nimi w komentarzu, możecie w ten sposób uświadomić wiele osób, pomóc im uniknąć błędów i podjąć właściwe decyzje.

Być może macie w swoim otoczeniu osoby, które rozważają wzięcie kredytu albo w niedługim czasie będą taką decyzję podejmować – prześlijcie im link do tego artykułu, może okazać się im przydatny.

Dziękujemy bardzo! 🙂

No Comments

Click on a tab to select how you'd like to leave your comment

Post A Comment

*