Produkty bankowe

Ministerstwo Rozwoju przygotowało poprawkę do ustawy o usługach płatniczych. Zakłada całkowite zniesienie opłaty interchange od płatności kartami debetowymi. Czy to zła wiadomość tylko dla banków, czy też ich klientów? DLaczego zła?...

Banki są zależne od pośredników, bo poprawiają im wolumeny, pośrednicy od banków, bo płacą im prowizje. Kto by sobie głowę zawracał naprawianiem nieetycznych praktyk. Cel jest jasny – ma się sprzedawać. Największą szkodę i tak zawsze będzie musiał przełknąć klient, bo to on ostatecznie płaci....

Problemem doradcy finansowego nie jest brak licencji, ale jego zależność od instytucji finansowych. Dlaczego prowizja ma charakter tajemnicy handlowej, a klienci nie wiedzą, że produkty im proponowane pochodzą z instytucji należących do jednej grupy kapitałowej? Dlaczego klient nie wie, na jakiej podstawie proponuje się mu...