Karta debetowa

Ministerstwo Rozwoju przygotowało poprawkę do ustawy o usługach płatniczych. Zakłada całkowite zniesienie opłaty interchange od płatności kartami debetowymi. Czy to zła wiadomość tylko dla banków, czy też ich klientów? DLaczego zła?...