Jak pożyczać z głową

Propozycje zespołu ekspertów: zwrot kwot nadpłaconych z tytułu spreadów walutowych; przewalutowanie po „kursie sprawiedliwym” lub przewalutowanie po obecnym kursie i zwrot tego, czym kredyt różniłby się, gdyby od początku był kredytem w polskiej walucie; oddanie kluczy za umowrzenie kredytu z możliwościa zostania w mieszkaniu. Szczegóły...

Banki są zależne od pośredników, bo poprawiają im wolumeny, pośrednicy od banków, bo płacą im prowizje. Kto by sobie głowę zawracał naprawianiem nieetycznych praktyk. Cel jest jasny – ma się sprzedawać. Największą szkodę i tak zawsze będzie musiał przełknąć klient, bo to on ostatecznie płaci....

KNF: "w odniesieniu do kredytów długoterminowych w dłuższej perspektywie bardziej prawdopodobny jest scenariusz wzrostu stóp procentowych niż ich spadku". O ile może wzrosnąć wysokość raty kredytów złotowych, jeśli Rada Polityki Pieniężnej podniesie stopy procentowe? Czy rata będzie większa niż przy skokowym wzroście u frankowiczów? Jak...

Problemem doradcy finansowego nie jest brak licencji, ale jego zależność od instytucji finansowych. Dlaczego prowizja ma charakter tajemnicy handlowej, a klienci nie wiedzą, że produkty im proponowane pochodzą z instytucji należących do jednej grupy kapitałowej? Dlaczego klient nie wie, na jakiej podstawie proponuje się mu...

W ostatnim poście Siergiej poruszył ciekawy temat dotyczący relacji Pośrednik-Klient w branży finansowej. Wiemy jak powinna ona wyglądać w teorii, widzimy jak wygląda ona w rzeczywistości i stąd bierze się u nas pewien dysonans. To on sprawia, że cały rynek traktuje instytucję pośrednika jako „zło...