Twój kredyt

Wszystko zastało pomyślane tak, żebyś chciał i musiał polegać na banku. Jak myślisz, co po krachu stało się z kredytami "subprime", od których zaczęło się domino recesji? Wróciły na rynek. The show must go on....

Problemem doradcy finansowego nie jest brak licencji, ale jego zależność od instytucji finansowych. Dlaczego prowizja ma charakter tajemnicy handlowej, a klienci nie wiedzą, że produkty im proponowane pochodzą z instytucji należących do jednej grupy kapitałowej? Dlaczego klient nie wie, na jakiej podstawie proponuje się mu...

W ostatnim poście Siergiej poruszył ciekawy temat dotyczący relacji Pośrednik-Klient w branży finansowej. Wiemy jak powinna ona wyglądać w teorii, widzimy jak wygląda ona w rzeczywistości i stąd bierze się u nas pewien dysonans. To on sprawia, że cały rynek traktuje instytucję pośrednika jako „zło...