Eurobank – „Wypożyczka”

Wypozyczka-1
PODSUMOWANIE

Konstrukcja oferty „Wypożyczki” jest prosta, ale wybiórczy sposób komunikacji kosztu może błędnie wpływać na ocenę atrakcyjności pożyczki. Bank gwarantuje rekompensatę w przypadku niewypłacenia środków tego samego dnia, w którym klient złoży wniosek i podpisze umowę pożyczki, ale jednocześnie zostawia sobie możliwość opóźnienia podpisania umowy z przyczyn zależnych od banku, których Regulamin oferty nie precyzuje. Przyznanie rekompensaty może więc być w rzeczywistości uznaniowe. Najważniejsze braki oferty to unikanie klarownego przekazu całkowitego kosztu kredytu. Opłaty przedstawiane są w ujęciu rocznym, co może utrudniać klientowi spojrzenie na koszt w perspektywie całego okresu kredytowania. Całkowity roczny koszt pożyczki wynosi 10% kwoty netto, a to oznacza, że jeśli jest zaciągana na okres dłuższy niż rok, czyli od 24 do 60 miesięcy, to jej koszt wyniesie odpowiednio od 20% do 50% wartości kwoty pożyczki. Umiejętności sprzedażowe konsultantów pozostawiają sporo do życzenia.

ANALIZA OFERTY

Oferta Marketingowa - Ocena: 23 z 30

Czy promocja / oferta jest dostępna dla szerokiego grona klientów? Ocena całościowa: 8

Oferta wymaga zakupu innych produktów (konta, karty kredytowej, ubezpieczenia, itd.)

Komentarz: Oferta wypożyczki nie wymaga zakupu dodatkowych produktów.  

Inne ograniczenia (ograniczenia kwotowe, okresu kredytowego, czasu dostępności oferty, promocja nie wymaga otwarcia konta, ale jego brak w danym banku znacząco ogranicza benefit oferty)

Komentarz: Wypożyczka jest oferowana jedynie do kwoty 15 tys., ale informacja ta jest bardzo klarownie komunikowana w materiałach promocyjnych i regulaminie akcji.

Czy promocja / oferta jest zrozumiała? Ocena całościowa: 10

Komentarz: Benefity wypożyczki są jasno komunikowane: znana z góry, całkowita i niezmienna opłata, gwarancja wypłacenia wypożyczki w dniu jej zaciągnięcia, rekompensata w kwocie 500 zł za opóźnienie wypłaty, możliwość przeznaczenia gotówki na dowolny cel.

Czy reklama oddaje pełen obraz (koszt / ryzyka utraty benefitu) oferty? Ocena całościowa: 5

Kompletność informacji o opłatach (w relacji do wysokości oprocentowania)

Komentarz: Reklama nie informuje jasno, że opłata jest pobierana w takiej samej kwocie za każdy rok kredytowania. Całkowity roczny koszt pożyczki wynosi 10% kwoty netto, co oznacza, że pożyczka na 5 lat będzie kosztować 50% jej wartości. Przekaz kosztu pożyczki w ujęciu rocznym może utrudniać klientowi analizę całkowitego kosztu kredytu, jeśli pożyczka jest zaciągana na okres dłuższy niż rok.

Kompletność informacji o kosztach kredytu

Komentarz: Koszt kredytu jest przedstawiony całościowo, ale w relacji rocznej.

Inne braki informacyjne (na przykład gdy brak przelewu na konto podniesie koszt kredytu)

Komentarz: Nie odnaleziono innych braków informacyjnych.

Dostępność dokumentacji w oddziale lub Internecie - Ocena: 20 z 20

Dostępność cennika Ocena całościowa: 10

Dostęp w kanałach online, offline (stacjonarnie + serwis internetowy / tylko w jednym kanale / brak cennika)

Komentarz: Uproszczony cennik oraz tabela opłat i prowizji dostępne są w oddziałach banku i serwisie internetowym pod linkiem http://www.eurobank.pl/files/docs/zbiorczy_toip.pdf

Łatwość odnalezienia (w serwisie internetowym banku)

Komentarz: Cennik łatwy do odnalezienia na stronie dedykowanej ofercie wypożyczki.

Dostępność regulaminu
Ocena całościowa: 10

Dostęp w kanałach online, offline (stacjonarnie + serwis internetowy / tylko w jednym kanale / brak regulaminu)

Komentarz:
Regulamin dostępny w oddziałach banku i serwisie internetowym pod linkiem: http://www.eurobank.pl/files/docs/Regulamin-Akcji-wypozyczka-z-gwarancja-szybkosci.pdf

Łatwość odnalezienia (w serwisie internetowym banku)

Komentarz:
Regulamin łatwy do odnalezienia na stronie dedykowanej ofercie wypożyczki.

Transparentność materiałów reklamowych / ofertowych - Ocena: 24 z 30

Czy koszt produktu jest przedstawiony całościowo? Ocena całościowa: 7

Kompletność info w zakresie konstrukcji promocji

Komentarz: Możliwość uzyskania rekompensaty za opóźnioną przez bank wypłatę środków nie jest dookreślona. „Uczestnik uprawniony jest do otrzymania od Banku Rekompensaty w przypadku gdy Bank nie wypłaci środków z tytułu umowy Pożyczki tego samego dnia, w którym Uczestnik złoży wniosek oraz podpisze umowę Pożyczki, chyba że podpisanie umowy Pożyczki nastąpi w terminie późniejszym z przyczyn zależnych od Banku.” Niedookreślenie tych przyczyn może wpływać na uznaniowość udzielania rekompensaty przez bank.

Dostępność przykładu RRSO

Komentarz: Przykład RRSO jest właściwie eksponowany.

Czytelność przykładu RRSO (przykład może być nieczytelny lub nieadekwatny do oferty)

Komentarz: Przykład RRSO jest jasny i zrozumiały. „Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 19,76% dla przykładu reprezentatywnego na dzień 01.02.2016 r., dla założeń: całkowita kwota pożyczki 7500 zł, na 24 miesiące, opłata przygotowawcza 100 zł, prowizja 1399,28 zł, oprocentowanie 0%, bez ubezpieczenia, rata miesięczna kredytu 374,97 zł, całkowita kwota do zapłaty 8999,28 zł.”

Czytelność, jednoznaczność cennika (w zakresie opłat, oprocentowania i ubezpieczenia)

Komentarz: 
Koszt wypożyczki przedstawiony jest w ujęciu rocznym, tabela z wzorcowymi kwotami wypożyczki nie prezentuje wyliczenia całkowitego kosztu kredytu dla różnych okresów kredytowania, przekraczających 12-miesięczny okres spłaty, co może wpływać na błędną percepcję kosztu.

Jasność komunikacji wpływu kosztu produktu powiązanego na koszt kredytu

Komentarz: Oferta nie wymaga zakupu dodatkowych produktów uprawniających do skorzystania z akcji.

Czy benefity oferty są jasno przedstawione? Ocena całościowa: 9

Precyzyjność określenia benefitu (np. oferta konsolidacyjna wykluczająca zadłużenia w firmach pożyczkowych)

Komentarz: 
Benefit jest jasno sformułowany: wypożyczka, dostępna w kwocie od 5000 do 15 000 zł, z okresem kredytowania od 12 do 60 rat, oprocentowaniem, które wynosi 0%, nie wymagająca zabezpieczenia, jedynym składnikiem kosztowym jest prowizja oraz opłata przygotowawcza, z możliwością uzyskania rekompensaty o wartości 500 zł, jeśli bank nie wypłaci środków w ciągu jednego dnia.

Czytelność, jednoznaczność regulaminu (obszerność, język, etc.)

Komentarz:
Regulamin nie doprecyzowuje wszystkich zmiennych związanych z możliwością uzyskania rekompensaty.

Czy ryzyka utracenia benefitu są szczegółowo opisane? Ocena całościowa: 8

Czytelność komunikacji ryzyka utraty benefitu

Komentarz: Regulamin nie dookreśla okoliczności mogących wpływać na uzasadnione i zależne od banku opóźnienie podpisania umowy i odpowiednio późniejszą wypłatę gotówki. Ryzyko utraty gwarantowanej rekompensaty w przypadku opóźnienia wypłaty środków nie jest doprecyzowane. Pozostałe warunki – oprocentowanie 0%, niewymagane zabezpieczenie, jeden, stały składnik kosztowy (prowizja, opłata przygotowawcza) są niezmienne i niezbywalne.

Informacje Uzyskane od Sprzedawcy - Ocena: 13 z 20

Czy sprzedawca poruszył wszystkie warunki promocji? Ocena całościowa: 8

Kompletność informacji proaktywnie udzielonej przez sprzedawcę

Komentarz: Sprzedawca w sposób jasny przedstawił warunki finansowe wypożyczki, pytany o rekompensatę miał problemy z jej definicją, skierował mnie do regulaminu.

Umiejętność odpowiedzi na szczegółowe pytania

Komentarz: Sprzedawca wspierał się regulaminem, jego odpowiedź nie była płynna.

Czy sprzedawca samodzielnie / poproszony przedstawił wszystkie elementy kosztu produktu? Ocena całościowa: 5

Stopień omówienia opłat

Komentarz: Na poziomie wystarczającym.

Stopień omówienia oprocentowania

Komentarz: 
Na poziomie wystarczającym.

Stopień omówienia innych kosztów kredytu (obowiązkowego konta, ubezpieczenia, etc)

Komentarz: Sprzedawca nie potrafił określić Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania. Próbował uniknąć odpowiedzi, posiłkując się informacją, że oprocentowanie jest zerowe, czym mógł mnie wprowadzić w błąd.

MATERIAŁY DO OFERTY
No Comments

Click on a tab to select how you'd like to leave your comment

Post A Comment

*