Getin Bank – „Kredyt gotówkowy z taką ratą”

GETIN_takarata
PODSUMOWANIE

O ile Bank precyzyjnie informuje klienta o warunkach i koszcie oferty na poziomie regulaminu promocji, walor niskiej raty, na którym skoncentrowana jest cała kampania, został osiągnięty przez przyjęcie jako podstawę do wyliczeń bardzo długiego okresu kredytowania. W rzeczywistości główny benefit oferty oparty na niskim koszcie obsługi miesięcznej takiego kredytu jest bardzo ograniczony. Kredytobiorca z dobrym BIK score nie wie, czy czeka na niego godna oferta kredytowa.

ANALIZA OFERTY

Oferta Marketingowa - Ocena: 28 z 30

Czy promocja / oferta jest dostępna dla szerokiego grona klientów? Ocena całościowa: 10

Oferta wymaga zakupu innych produktów (konta, karty kredytowej, ubezpieczenia, itd.)

Inne ograniczenia (ograniczenia kwotowe, okresu kredytowego, czasu dostępności oferty, promocja nie wymaga otwarcia konta, ale jego brak w danym banku znacząco ogranicza benefit oferty)

Komentarz: Skorzystanie z oferty nie wymaga transakcji wiązanych, czyli zakupu innych produktów z portfolio banku. Klient może zaciągnąć kredyt z ubezpieczeniem lub bez – jest to jego dobrowolna decyzja.

Czy promocja / oferta jest zrozumiała? Ocena całościowa: 10

Komentarz: Reklama koncentruje się na walorze niskiej raty. Od 9 zł kosztów miesięcznie za każdy pożyczony 1000 zł. Co oznacza, że koszt kredytu za każdy pożyczony 1 tys. zł może wynieść 9 zł, ale przy zachowaniu bardzo wybiórczych kryteriów. Niemniej jednak benefit niskiego kosztu miesięcznej obsługi kredytu jest w reklamie przedstawiony jasno i czytelnie.

Czy reklama oddaje pełen obraz (koszt / ryzyka utraty benefitu) oferty? Ocena całościowa: 8
  • Kompletność informacji o opłatach (w relacji do wysokości oprocentowania)
  • Kompletność informacji o kosztach kredytu
  • Inne braki informacyjne (na przykład gdy brak przelewu na konto podniesie koszt kredytu)

    Komentarz: Reklama nie informuje, że niska rata reklamowanej oferty jest uzyskana poprzez bardzo długi okres kredytowania – 96 miesięcy. Oznacza to, że warunki te będą osiągalne dla wąskiego segmentu klientów.

Dostępność dokumentacji w oddziale lub Internecie - Ocena: 20 z 20

Dostępność cennika Ocena całościowa: 10

Dostęp w kanałach online, offline (stacjonarnie + serwis internetowy / tylko w jednym kanale / brak cennika)

Komentarz: Cennik w postaci taryfy opłat i prowizji dostępny zarówno w serwisie internetowym, jak i w oddziałach banku.

Łatwość odnalezienia (w serwisie internetowym banku)

Komentarz: Odnalezienie w serwisie cennika nie powinno sprawić trudności, dokument jest łatwy do zlokalizowania.

Dostępność regulaminu Ocena całościowa: 10

Dostęp w kanałach online, offline (stacjonarnie + serwis internetowy / tylko w jednym kanale / brak regulaminu)

Łatwość odnalezienia (w serwisie internetowym banku)

Komentarz: 
Regulamin dostępny jest zarówno w serwisie internetowym, jak i w oddziałach banku. Odnalezienie go nie powinno sprawić trudności.

Transparentność materiałów reklamowych / ofertowych - Ocena: 26 z 30

Czy koszt produktu jest przedstawiony całościowo? Ocena całościowa: 8

Kompletność info w zakresie konstrukcji promocji

Dostępność przykładu RRSO

Czytelność przykładu RRSO (przykład może być nieczytelny lub nieadekwatny do oferty)

Czytelność, jednoznaczność cennika (w zakresie opłat, oprocentowania i ubezpieczenia)

Jasność komunikacji wpływu kosztu produktu powiązanego na koszt kredytu

Komentarz: Oferta wyjaśnia wszystkie elementy mechanizmu i warunki promocji. Przykład RRSO jest właściwie eksponowany. Cennik nie zawiera informacji o oprocentowaniu, ani koszcie ubezpieczenia. Przykład reprezentatywny określa wszystkie koszty kredytu,  poprawnie wyliczone RRSO zostało przedstawione odbiorcom dla kredytu z i bez ubezpieczenia.

Czy benefity oferty są jasno przedstawione? Ocena całościowa: 8

Precyzyjność określenia benefitu (np. oferta konsolidacyjna wykluczająca zadłużenia w firmach pożyczkowych)

Czytelność, jednoznaczność regulaminu (obszerność, język, etc.)

Komentarz: 
Materiały reklamowe przedstawiają benefit obrazowo i zrozumiale choć nie wspominają o bardzo długim okresie kredytu dla którego obliczono reklamowaną ratę pożyczki. Uzyskanie takich kosztów możliwe jest tylko dla kredytu w konkretnej kwocie. Określenie „koszt miesięczny za każdy pożyczony tysiąc” sugeruje, że 9 zł to cała rata, a nie tylko jej część. Dopiero w kontakcie z konsultantem klient może zweryfikować, czy „taka rata” jest rzeczywiście tak tania.

Czy ryzyka utracenia benefitu są szczegółowo opisane? Ocena całościowa: 10

Czytelność komunikacji ryzyka utraty benefitu

Komentarz: Oferta nie warunkuje dostępu do benfitu, nie zostały wskazane żadne okoliczności mogące ograniczać możliwość skorzystania z benefitu niskiej raty.

Dział

Informacje Uzyskane od Sprzedawcy - Ocena: 16 z 20

Czy sprzedawca poruszył wszystkie warunki promocji? Ocena całościowa: 10

Kompletność informacji proaktywnie udzielonej przez sprzedawcę

Umiejętność odpowiedzi na szczegółowe pytania

Komentarz: Sprzedawca przedstawił wyczerpujaco mechanizm działania oferty i wszystkie warunki konieczne do jej uzyskania.

Czy sprzedawca samodzielnie / poproszony przedstawił wszystkie elementy kosztu produktu? Ocena całościowa: 6

Stopień omówienia opłat

Stopień omówienia oprocentowania

Stopień omówienia innych kosztów kredytu (obowiązkowego konta, ubezpieczenia, etc)

Komentarz: Brak informacji o przedziałach kosztu kredytu, dopiero wizyta w oddziale pozwoliła na określenie zakresu kosztu kredytu w zależności od kwoty i okresu.

MATERIAŁY DO OFERTY
No Comments

Click on a tab to select how you'd like to leave your comment

Post A Comment

*