Konsolidacja w BPH – wymiksują Cię z wielu kredytów, a za jaką prowizję?

gold and silver silk design - beautiful modern background
PODSUMOWANIE

Oferta banku adresowana jest co prawda do szerokiego grona odbiorców, ale z zastrzeżeniem, że konsolidacji na warunkach gwarantowanego, stałego oprocentowania 3,9% podlegają tyllko takie zobowiązania, które klient po połaczeniu spłaci na sumę większą niż 5000 zł. Podstawowym brakiem oferty jest niewidoczny na poziomie reklamy koszt prowizji, mogący sięgać nawet 30%! Informacja o całkowitym koszcie kredytu i wchodzącej w jego skład prowizji jest niewyraźna i emitowana w zbyt krótkim czasie, aby konsument mógł zorientować się w docelowym koszcie oferty. Przykład reprezentatywny wyliczony jest dla prowizji w wysokości 20%, co może klienta wprowadzać w błąd. Kryteria wskazane w cenniku jako warunkujące wysokość prowizji nie są doprecyzowane. Konsument nie wie jaki kanał sprzedaży jest dla niego mniej lub bardziej kosztowny jakie czynniki definiują jego wiarygodność kredytową (czy jest to tylko wartość punktowa klienta w BIK, czy inne parametry). O ile bank ma prawo zachować w poufności metodologie badania wiarygodności kredytowej klienta – algorytmy te opracowują piony ryzyka i mogą stanowić o przewadze konkurencyjnej w zakresie utrzymywania stabilności portfela kredytowego, to nie powinny one prowadzić do dezinformacji klienta. Konsument ostatecznie nie ma pewności co do kosztu oferty i nie może zweryfikować słuszności i celowości naliczenia przez bank określonej wysokości prowizji. Koszt prowizji naliczonej od kwoty kredytu może więc zdewaluować wartość głównego benefit promocji. Niestety materiały ofertowe niespecjalnie ułatwiają klientowi ocenę konkurencyjności warunków. Kilka słów pochwały należy się na tym tle konsultantowi. Wszystkie koszty oferty przedstawił wyczerpująco.

ANALIZA OFERTY

Oferta Marketingowa - Ocena: 17 z 30

Czy promocja / oferta jest dostępna dla szerokiego grona klientów? Ocena całościowa: 6

Oferta wymaga zakupu innych produktów (konta, karty kredytowej, ubezpieczenia, itd.)

Komentarz: Oferta nie obliguje do zakupu dodatkowych produktów.

Inne ograniczenia (ograniczenia kwotowe, okresu kredytowego, czasu dostępności oferty, promocja nie wymaga otwarcia konta, ale jego brak w danym banku znacząco ogranicza benefit oferty)

Komentarz: Promocja dotyczy konsolidacji co najmniej jednego kredytu w innym banku lub SKOK-u o łącznej kwocie spłat powyżej 5.000 zł. Z udziału w promocji wykluczoni są wnioskodawcy, którzy aplikują o kredyt przez pośrednika. Ofertą nie są objęte kredyty zaciągnięte w firmach pożyczkowych. Bank zastrzega, że kredyt konsolidacyjny udzielony na warunkach promocji nie może być przeznaczony na spłatę kredytu i/lub limitu kredytu posiadanego w BPH.

Czy promocja / oferta jest zrozumiała? Ocena całościowa: 10

Czytelność benefitu – jasność sformułowania, jednoznaczność działania

Komentarz: Oferta promuje połączenie w jeden kredyt konsolidacyjny różnych zadłużeń z gwarancją stałego, niskiego oprocentowania: 3,9% w skali roku.

Czy reklama oddaje pełen obraz (koszt / ryzyka utraty benefitu) oferty? Ocena całościowa: 1

Kompletność informacji o opłatach (w relacji do wysokości oprocentowania)

Komentarz: Prowizja, która stanowi podstawowy element kosztu tego produktu i może sięgać zgodnie z taryfą opłat i prowizji nawet 30% jest właściwie niewidoczna. Dodatkowo przykład reprezentatywny w ofercie wyliczony jest nie dla maksymalnej wysokości prowizji, ale prowizji na poziomie 20%, co może zaniżać docelowy koszt kredytu w percepcji klienta. W reklamach kredytu konsumenckiego zawierających dane dotyczące kosztu kredytu, m. in. oprocentowanie, konsument powinien zostać poinformowany o:
•    stopie oprocentowania kredytu wraz z opłatami uwzględnianymi w całkowitym koszcie kredytu;
•    całkowitej kwocie kredytu;
•    rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania.
Dane te nie powinny być zapisane czcionką znacznie odbiegającą wielkością i wyrazistością od pozostałej treści przekazu. Czas emisji tych informacji nie może być zbyt krótki, a rozwiązania typograficzne nie mogą odwracać uwagi odbiorcy od informacji niezbędnych do świadomego podjęcia przez niego decyzji. Warunki te nie są spełnione – informacja o całkowitym koszcie kredytu i opłat wchodzących w jego skład prezentowana jest w szybkim czasie i niedostatecznie czytelnie. Konsument ma utrudnioną możliwość zweryfikowania na poziomie reklamy atrakcyjności oferty, nie jest w stanie bez zapoznania z regulaminem promocji określić, czy główny benefit oferty jest opłacalny w zestawieniu z całkowitym kosztem konsolidacji.

Kompletność informacji o kosztach kredytu

Komentarz: Reklama zamiast koncentrować się na tej składowej, od której w największym stopniu zależy całkowity koszt kredytu, wybiera element, który jest najbardziej perswazyjny i jednocześnie najmniej mówiący o tym, jak droga jest oferta. Spot wydaje się obiecywać kredyt na preferencyjnych warunkach, ale to tylko wybiórczy kawałek całości pokazany tak, aby w pierwszej kolejności klienta zachęcić, a w ostatniej uświadomić mu, ile może za to zapłacić. Taki przekaz może wprowadzać w błąd. Dopóki konsument nie zapozna się ze szczegółami oferty, reklama nie mówi mu wystarczająco czytelnie, czy jest konkurencyjna, czy nie.

Inne braki informacyjne (na przykład gdy brak przelewu na konto podniesie koszt kredytu)

Komentarz: Nie odnaleziono innych braków.

 

Dostępność dokumentacji w oddziale lub Internecie - Ocena: 20 z 20

Dostępność cennika Ocena całościowa: 10

Dostęp w kanałach online, offline (stacjonarnie + serwis internetowy / tylko w jednym kanale / brak cennika)

Komentarz: Taryfa opłat i prowizji jest dostępna na stronie internetowej banku, oddziałach i placówkach partnerskich.

Łatwość odnalezienia (w serwisie internetowym banku)

Komentarz: Odnalezienie cennika nie powinno sprawić trudności, dostępny jest w serwisie internetowym banku pod adresem: http://www.bph.pl/repo/bph/przydatne_informacje/dokumenty/taryfy/TARYFA_4.1._Kredyty_gotowkowe.pdf

Dostępność regulaminu
Ocena całościowa: 10

Dostęp w kanałach online, offline (stacjonarnie + serwis internetowy / tylko w jednym kanale / brak regulaminu)

Komentarz: 
Treść regulaminu dostępna jest w oddziałach, placówkach partnerskich i na stronie dedykowanej promocji.

Łatwość odnalezienia (w serwisie internetowym banku)

Komentarz:
Przejrzysty regulamin łatwy do odnalezienia na stronie dedykowanej promocji w serwisie internetowym banku.
Źródło: http://www.bph.pl/repo/bph/promocje/konsolidacyjny_mikser/regulamin_wymiksuj_sie_z_wielu_kredytow.pdf

Transparentność materiałów reklamowych / ofertowych - Ocena: 27 z 30

Czy koszt produktu jest przedstawiony całościowo? Ocena całościowa: 8

Kompletność info w zakresie konstrukcji promocji

Komentarz: Warunki i mechanizm oferty są przedstawione jasno. Klient może skonsolidować różnego typu zobowiązania:

  • kredyty ratalne
  • kredyty gotówkowe
  • kredyty samochodowe
  • zadłużenie na karcie kredytowej i koncie.

Przeniesione kredyty łączone są w jeden nowy kredyt z oprocentowaniem 3,9% i jedną miesięczną ratą do spłaty. Oferta  nie wyklucza, że nowa rata może być niższa od obecnej lub od sumy wszystkich rat, które klient spłaca.

Dostępność przykładu RRSO

Komentarz: Przykład RRSO dostępny jest na stronie dedykowanej promocji w witrynie internetowej banku.

Czytelność przykładu RRSO (przykład może być nieczytelny lub nieadekwatny do oferty)

Komentarz: Przykład RRSO jest jasny i zrozumiały.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 9,23%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 39515,05 zł, całkowita kwota do zapłaty 55286,03 zł, oprocentowanie stałe 3,9%, całkowity koszt kredytu 15770,98 zł (w tym prowizja 7634,31 zł, odsetki 8136,67 zł), 96 miesięcznych rat równych w wysokości 575,90 zł, przy czym ostatnia rata wynosi 575,53 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.06.2016 r. na reprezentatywnym przykładzie.
Czytelność, jednoznaczność cennika (w zakresie opłat, oprocentowania i ubezpieczenia)

Komentarz:
Taryfa opłat i prowizji podaje co prawda stawkę prowizji pobieranej od kwoty udzielonego kredytu, wynosi 30,40%, ale jednocześnie zastrzega, że jej wysokość jest uzależniona od wiarygodności kredytowej klienta i kanału sprzedaży. Ostateczna wartość prowizji jest więc do wskazanego progu uznaniowa i może ulec obniżeniu, ale nie musi.

Jasność komunikacji wpływu kosztu produktu powiązanego na koszt kredytu

Komentarz: Oferta nie wymaga zakupu dodatkowych produktów uprawniających do skorzystania z niej.

 

Czy benefity oferty są jasno przedstawione? Ocena całościowa: 10

Precyzyjność określenia benefitu (np. oferta konsolidacyjna wykluczająca zadłużenia w firmach pożyczkowych)

Komentarz:
Benefit opisany jest zrozumiale.

  • kredyt z gwarancją oprocentowania tylko 3,9% (RRSO wynosi 9,23%)
  • uporządkowana sytuacja kredytowa – wszystkie kredyty w jednym miejscu
  • możliwość otrzymania dodatkowej gotówki na dowolny cel
  • jedna rata do obsługi wszystkich zobowiązań – może być niższa od obecnej lub od sumy wszystkich rat

Czytelność, jednoznaczność regulaminu (obszerność, język, etc.)

Komentarz: 
Regulamin jest sformułowany w sposób jasny, interpretacja zapisów nie powinna sprawiać trudności.

Czy ryzyka utracenia benefitu są szczegółowo opisane? Ocena całościowa: 10

Czytelność komunikacji ryzyka utraty benefitu

Komentarz: Główny benefit oferty jest gwarantowany i niezbywalny. Po zawarciu umowy przez cały czas kredytowania, klient obsługuje zobowiązanie ze stałym oprocentowaniem.

Informacje Uzyskane od Sprzedawcy - Ocena: 20 z 20

Czy sprzedawca poruszył wszystkie warunki promocji? Ocena całościowa: 10

Kompletność informacji proaktywnie udzielonej przez sprzedawcę

Komentarz: Sprzedawca wymienił wszystkie elementy kosztu kredytu.

Umiejętność odpowiedzi na szczegółowe pytania

Komentarz: Sprzedawca chętnie odpowiadał na pytania poruszył m.in.  sposób spłaty pożyczek nieobjętych promocją konsolidacyjną.

Czy sprzedawca samodzielnie / poproszony przedstawił wszystkie elementy kosztu produktu? Ocena całościowa: 10

Stopień omówienia opłat

Komentarz: Przedstawiony poprawnie i wyczerpująco w postaci zakresu prowizji i ubezpieczenia.

Stopień omówienia oprocentowania

Komentarz: 
Tylko jeden punkt cenowy 3,9%.

Stopień omówienia innych kosztów kredytu (obowiązkowego konta, ubezpieczenia, etc)

Komentarz: Brak uwag.

MATERIAŁY DO OFERTY
No Comments

Click on a tab to select how you'd like to leave your comment

Post A Comment

*