Oferta BZ WBK- „Druga połowa dla Ciebie” – czyli jak strzelić sobie samobója

bz wbk_garfika_post
PODSUMOWANIE

BZ WBK oferuje obniżenie o 50% podstawowej wysokości oprocentowania kredytu gotówkowego, czyli z 10% w skali roku można byłoby zejść do 5% (obiecana “druga połowa dla Ciebie”) przy założeniu, że klient osiąga wymagany limit kredytowy (promocja obejmuje kredyty powyżej 15.000 zł – co może zachęcać do więszego zadłuzenia, niż potrzebne) oraz status “rzetelnego klienta”. Na pierwszy rzut oka kredyt wydaje się ultra tani. Co innego niestety wynika z przykładu reprezentatywnego. Załóżmy, że klient wnioskuje o kredyt na 15 000 zł na okres 12 miesięcy. Jaką oszczędność wyliczy kalkulator?

kalkulator
W warunkach poza promocją, czyli przy maksymalnym dopuszczalnym oprocentowaniu 10% i braku kosztu prowizji czy innych, odsetki wynosiłyby 820 zł . Ze statusem “rzetelnego klienta” bank powinien je obniżyć do 410 zł, druga połowa to oszczędności (symulacja wskazuje 451 zł, różnica wynika prawdopodobnie z kredytowania dodatkowych kosztów). Przy zastosowaniu preferencyjnej stawki oprocentowania (obiecane 5% w skali roku), całkowity koszt kredytu to 3 183,65 zł, w tym: prowizja 1 611,19 zł – aż 11%  kwoty kredytu i składka z tytułu ubezpieczenia na życie 550,50 zł + ubezpieczenia spłaty kredytu 577,50 zł). Kwota kredytu, którą klient dostałby do ręki pomniejszana jest o kwotę prowizji, przy czym odsetki płacone sa od całości. W rezultacie więc za oszczędność 451 zł na odsetkach klient płaci dodatkowo 2 732 zł kosztów pozaodestkowych, czyli ponad 6-krotność tego, co zyskał z obniżenia oprocentowania. Gdyby przenieść koszt pozaodsetkowy tego kredytu w odsetki jego oprocentowanie wynosiłoby 39%!  

Bank bardzo niejasno określa kryteria kwalifikowania do udziału w promocji. Za uprawnionego do oferty uznaje klienta „rzetelnego”, którego definicja pozwala kredytodawcy na pełną uznaniowość decyzji o tym, kto taki status otrzyma, a kto nie. Nie zostały wskazane żadne obiektywne warunki, które mogą regulować udział klienta w ofercie i dawać mu narzędzie do ewentualnej negocjacji z bankiem. Nie jest wykluczone, że warunkiem preferencyjnym do stwierdzenia rzetelności jest deklaracja zakupu ubezpieczeniaoferta nie mówi wprost, czy produkty ubezpieczeniowe są związane z promocją fakultatywnie, czy obowiązkowo.

Wydaje się, że promocja została przygotowana na prędce i raczej nie jest gotowa do komunikacji. Ocena przyznana ofercie BZ WBK to najniższy scoring spośród dotychczas udzielonych w FairnessIndex.

ANALIZA OFERTY

Oferta Marketingowa - Ocena: 20 z 30

Czy promocja / oferta jest dostępna dla szerokiego grona klientów? Ocena całościowa: 7

Oferta wymaga zakupu innych produktów (konta, karty kredytowej, ubezpieczenia, itd.)

Komentarz: Nie wynika to wprost z oferty. W przykładzie reprezentatywnym całkowity koszt kredytu został obliczony z uwzględnieniem prowizji, odsetek oraz składek z tytułu ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia spłaty kredytu. Zakup tych produktów jest mocno rekomendowany, ale prawdopodobnie pozostaje fakultatywny – nie wynika to jednak w sposób jednoznaczny z materiałów ofertowych.

Inne ograniczenia (ograniczenia kwotowe, okresu kredytowego, czasu dostępności oferty, promocja nie wymaga otwarcia konta, ale jego brak w danym banku znacząco ogranicza benefit oferty)

Komentarz: Oferta określa limit kredytowy od 1000 zł do 150 000 zł (maksymalnie 20-krotność pensji), ale dostęp do obniżonego oprocentowania mają tylko Ci kredytobiorcy, którzy obok spełnienia kryteriów „rzetelnego’ klienta zaciągną kredyt na kwotę wyższą niż 15 000 zł.  Jeśli kredytobiorca chce skorzystać z promocji musi zaciągnąć zobowiązanie nie niższe niż podany limit kredytowy, co oznacza, że jest zachęcany do potencjalnie większego zadłużenia niż może to wynikać z jego rzeczywistej potrzeby kredytowej.

Czy promocja / oferta jest zrozumiała? Ocena całościowa: 5

Czytelność benefitu – jasność sformułowania, jednoznaczność działania

Komentarz: Reklama mówi o obniżeniu oprocentowania nawet o 50% – warunkiem jest uzyskanie statusu „rzetelnego” klienta. O ile sam benefit wydaje się jasny, o tyle warunki jego uzyskania już nie. Bank bardzo niejednoznacznie określa kryteria dopuszczenia klienta do obniżonego oprocentowania.

Czy reklama oddaje pełen obraz (koszt / ryzyka utraty benefitu) oferty? Ocena całościowa: 8

Kompletność informacji o opłatach (w relacji do wysokości oprocentowania)

Komentarz: Obok informacji o możliwości zredukowania oprocentowania o 50%, klient otrzymuje symulację kosztu kredytu w przykładzie reprezentatywnym z uwzględnieniem kosztu prowizji, odsetek oraz ubezpieczenia (które nie wiemy jednak, czy jest produktem obligatoryjnym).

Kompletność informacji o kosztach kredytu

Komentarz: Nie zidentyfikowano braków informacyjnych dotyczących kosztu kredytu. W przykładzie reprezentatywnym wyświetlanym podczas spotu bank wskazał stopę oprocentowania, opłaty zawarte w całkowitym koszcie kredytu, całkowitą kwotę kredytu i rzeczywistą roczną stopę oprocentowania (RRSO). Problemem natomiast jest to, że informacje te są wyświetlane drobną czcionką i w krótkim czasie, co może utrudniać klientowi ich odczytanie i błędnie wpływać na percepcję kosztu kredytu. Zgodnie z wymogami ustawowymi informacje o kosztach kredytu w reklamach kredytu konsumenckiego powinny być podane w sposób jednoznaczny, zrozumiały i widoczny.

Inne braki informacyjne (na przykład gdy brak przelewu na konto podniesie koszt kredytu)

Komentarz: Nie zidentyfikowano takich braków.

Dostępność dokumentacji w oddziale lub Internecie - Ocena: 20 z 20

Dostępność cennika Ocena całościowa: 10

Dostęp w kanałach online, offline (stacjonarnie + serwis internetowy / tylko w jednym kanale / brak cennika)

Komentarz: Oprocentowanie i Taryfa opłat i prowizji dostępne są w placówkach banku oraz na stronie internetowej:
http://static3.bzwbk.pl/asset/t/a/r/taryfa_dla_ciebie_30580.pdf?_ga=1.180738599.1652542373.1460394031
http://www.bzwbk.pl/kredyty/kredyty-gotowkowe/oprocentowanie-nizsze-nawet-o-50/druga-polowa-dla-ciebie.html#tab_oplaty_i_prowizje

Łatwość odnalezienia (w serwisie internetowym banku)

Komentarz: Cennik łatwy do odnalezienia na stronie dedykowanej ofercie.

Dostępność regulaminu
Ocena całościowa: 10

Dostęp w kanałach online, offline (stacjonarnie + serwis internetowy / tylko w jednym kanale / brak regulaminu)

Komentarz:
Regulamin dostępny w placówkach banku oraz na stronie internetowej pod linkiem:
http://static3.bzwbk.pl/asset/r/e/g/regulamin_kredytowania_dla_ludnosci_30596.pdf?_ga=1.147322679.1652542373.1460394031
http://static3.bzwbk.pl/asset/z/a/l/zalacznik_regulamin_kredyt_gotowkowy_26732.pdf?_ga=1.155187768.1652542373.1460394031

Łatwość odnalezienia (w serwisie internetowym banku)

Komentarz:
Odnalezienie regulaminu nie stwarza trudności – dokument jest dostępny na stronie oferty promocji.

Transparentność materiałów reklamowych / ofertowych - Ocena: 12 z 30

Czy koszt produktu jest przedstawiony całościowo? Ocena całościowa: 2

Kompletność info w zakresie konstrukcji promocji

Komentarz: Z konstrukcji promocji wynika, że kredytodawca spełniający warunek minimalnego progu kredytowego (15 000 zł) oraz status „rzetelnego” klienta  można uzyskać obniżkę oprocentowania do maksymalnie 50% podstawowej wysokości oprocentowania kredytu gotówkowego. Z uwagi na to, że kredytodawca nie doprecyzowuje warunków, jakie klient musi spełnić, aby taki status uzyskać, nieprzewidywalna jest także wysokość oprocentowania, którą bank ostatecznie przyjmie do rozliczenia kosztu kredytu. Wiadomo tylko, że nie może ona przekroczyć stałego oprocentowania, które wynosi 10% w skali roku. Sam natomiast benefit jest bardzo ruchomy, więc ostateczna „oszczędność” na oprocentowaniu nie jest oczywista.

Dostępność przykładu RRSO

Komentarz: Przykład RRSO jest dostępny w reklamie i materiałach ofertowych w serwisie internetowym banku.

Czytelność przykładu RRSO (przykład może być nieczytelny lub nieadekwatny do oferty)

Komentarz: Wartość RRSO wynikająca z przedstawionego w ofercie przykładu reprezentatywnego jest zrozumiała. „Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 29,27%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 13 148,75 zł, całkowita kwota do zapłaty 23 792,29 zł, oprocentowanie stałe w skali roku 10,00%, całkowity koszt kredytu 10 643,54 zł (w tym: prowizja 1851,25 zł, odsetki 5261,29 zł, składka z tytułu ubezpieczenia na życie SPOKOJNY KREDYT 1723,50 zł oraz ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT 1807,50 zł, dla kredytobiorcy w wieku 40 lat, obie składki uwzględnione w całkowitej kwocie do zapłaty), umowa zawarta na okres 61 miesięcy, 60 miesięcznych rat równych w kwocie 390,26 zł, ostatnia rata 376,69 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 22.04.2016 r.”

Czytelność, jednoznaczność cennika (w zakresie opłat, oprocentowania i ubezpieczenia)

Komentarz:
Cennik podzielony jest na taryfę opłat i prowizji, z której wynika koszt opłat pobieranych przez bank zależnie od czynności: udzielenie kredytu, wcześniejsza spłata, zmiana warunków umowy na wniosek kredytobiorcy. Osobno, na stronie oferty,  przedstawiony jest koszt oprocentowania. W taryfie i na stronie oferty nie ma natomiast wyszczególnionego kosztu ubezpieczenia, które pojawia się w przykładzie reprezentatywnym, a z którego wynika, że pakiet jest bardzo drogi. Dla tej symulacji kosztu wynosi w sumie 3 531 zł.

cennik_1

 

 

 

 

 

 

 

 

cennik_2

 

 

 

 

 

 


Jasność komunikacji wpływu kosztu produktu powiązanego na 
koszt kredytu

Komentarz: Nie jest przedstawione jednoznacznie, czy ubezpieczenia wskazane jako składowa całkowitego kosztu kredytu w przykładzie reprezentatywnym załączonym do oferty są obligatoryjne, czy też nie. Nie ma też odniesienia do cennika, który podawałby formułę do obliczania kosztu ubezpieczenia.

Czy benefity oferty są jasno przedstawione? Ocena całościowa: 0

Precyzyjność określenia benefitu (np. oferta konsolidacyjna wykluczająca zadłużenia w firmach pożyczkowych)

Komentarz: 
Brak informacji pozwalających potencjalnemu klientowi zrozumieć na co ostatecznie może liczyć. Bank bardzo enigmatycznie określa kryteria kwalifikowania do udziału w promocji. Za uprawnionego do obniżonego oprocentowania uznaje klienta „rzetelnego”, którego definicja pozwala bankowi na pełną uznaniowość decyzji o tym, kto taki status otrzyma, a kto nie. „Rzetelny klient, rozumiany jest w ramach tej oferty jako wnioskodawca, który na podstawie analizy zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego banku będzie mógł skorzystać z oferty obniżonego oprocentowania do maksymalnie 50% podstawowej wysokości oprocentowania kredytu gotówkowego, które wynosi 10% w skali roku. Decyzja kredytowa i wysokość oprocentowania uzależnione są od wyniku indywidualnego badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego dokonanego przez bank.” Nie zostały wskazane żadne obiektywne warunki/ograniczenia, które mogą regulować udział klienta w ofercie i dawać mu narzędzie do ewentualnej negocjacji z bankiem. Decyzja jest w pełni arbitralna i trudna do ewaluacji – albo bank uzna, że jesteś rzetelnym klientem albo nie, a jakie czynniki i w jakiej wadze o tym zdecydują, to już pewnie tylko dział ryzyka wie. Być może warunkiem preferencyjnym do stwierdzenia rzetelności klienta jest deklaracja zakupu pakietu ubezpieczeniowego – oferta w końcu nie mówi wprost, czy produkty te są związane z promocją fakultatywnie, czy obowiązkowo.

Czytelność, jednoznaczność regulaminu (obszerność, język, etc.)

Komentarz:
Na potrzeby promocji nie został stworzony dedykowany regulamin, co wyraźnie utrudnia interpretację warunków dopuszczania do oferty oraz ocenę jej kosztu w relacji z produktami, które mogą być dla tej promocji obowiązkowe.

Czy ryzyka utracenia benefitu są szczegółowo opisane? Ocena całościowa: 10

Czytelność komunikacji ryzyka utraty benefitu

Komentarz: Można wnioskować, że po dopuszczeniu do udziału w promocji, benefit jest niezbywalny (nie można go utracić).

Informacje Uzyskane od Sprzedawcy - Ocena: 15 z 20

Czy sprzedawca poruszył wszystkie warunki promocji? Ocena całościowa: 5

Kompletność informacji proaktywnie udzielonej przez sprzedawcę

Komentarz: Sprzedawca opowiedział o promocji, ale nie był w stanie określić, w jaki dokładnie sposób bank udziela rabatu na oprocentowaniu. Wszystko zależy on analityka kredytowego, a ocena tego czy klient jest rzetelny ma być określany na podstawie historii rachunku, przelewu pensji oraz historii spłaty kredytów. Sprzedawca prawdopodobnie improwizował, ale trudno go za to winić.

Umiejętność odpowiedzi na szczegółowe pytania

Komentarz: Sprzedawca chętnie odpowiadał na pytania.

Czy sprzedawca samodzielnie / poproszony przedstawił wszystkie elementy kosztu produktu? Ocena całościowa: 10

Stopień omówienia opłat

Komentarz: Przedstawiony poprawnie i wyczerpująco.

Stopień omówienia oprocentowania

Komentarz:
Przedstawiony wyczerpująco.

Stopień omówienia innych kosztów kredytu (obowiązkowego konta, ubezpieczenia, etc)

Komentarz: Wszystkie warunki cenowe poza mechanizmem obniżenia oprocentowania zostały omówione.

MATERIAŁY DO OFERTY
No Comments

Click on a tab to select how you'd like to leave your comment

Post A Comment

*