Oferta Provident – pożyczą za 0, jak zostaniesz nowym klientem i spłacisz w miesiąc, a jak nie?

provident-pozyczka-samoobslugowa
PODSUMOWANIE

Oferta firmy Provident jest owszem atrakcyjna, ale pod pewnymi warunkami. Trzeba być nowym klientem, nie prowadzącym działalności gospodarczej, wnioskować o kwotę nie większą niz 4.000 zł, bezpośrednio w Providencie (z promocji wykluczone są umowy podpisane przez pośrednika kredytowego) i spłacić równowartość całkowitej kwoty pożyczki w jednej płatności w terminie do dnia spłaty pierwszej raty. Spełnienie tych warunków pozwala pożyczkobiorcy odebrać benefit w postaci umorzenia kosztów pożyczki (prowizji za udzielenie pożyczki, opłaty przygotowawczej, opłaty za elastyczny plan spłat oraz łącznej kwoty odsetek). Jeśli klient ze spłatą pożyczonej kwoty nie wyrobi się do płatności pierwszej miesięcznej raty, traci benefit i spłaca na warunkach tak samo ‘lichwiarskich’, jak ofertowy standard szybkich pożyczek z kosmicznym RRSO.

 

Provident_kalkulator

 

Co się jednak chwali firma przynajmniej nie ukrywa kosztu kredytu  w wersji bez promocji. W przykładzie reprezentatywnym, co prawda nazwanym w sposób nie sugerujący, że dotyczy tej oferty, ale po utracie benefitu „za 0 zł” – wskazana jest 3-cyfrowa wartość RRSO i wszystkie koszty składowe pożyczki. Bardzo dobra obsługa sprzedażowa. Warto zastanowić się nad zamieszczeniem do oferty standardowego cennika – kalkulator przedstawia tylko całkowitą kwotę do zapłaty, a tymczasem dostęp do mixu cenowego może ułatwić klientowi zrozumienie, gdzie jest zakumulowany największy koszt i czy podejmowanie takiej oferty mu się opłaca.

 

ANALIZA OFERTY

Oferta Marketingowa - Ocena: 24 z 30

Czy promocja / oferta jest dostępna dla szerokiego grona klientów? Ocena całościowa: 6

Oferta wymaga zakupu innych produktów (konta, karty kredytowej, ubezpieczenia, itd.)

Komentarz: Udział w ofercie nie obliguje do zakupu dodatkowych produktów.

Inne ograniczenia (ograniczenia kwotowe, okresu kredytowego, czasu dostępności oferty, promocja nie wymaga otwarcia konta, ale jego brak w danym banku znacząco ogranicza benefit oferty)

Komentarz: Promocja „Za 0 w miesiąc” jest dostępna wyłącznie dla nowych klientów. Dotyczy Pożyczki Miesięcznej na Konto lub w Gotówce spłacanej w 3, 6, 12 lub 18 miesięcznych ratach, o całkowitej kwocie pożyczki wynoszącej od 300 zł do 4000 zł. Z Promocji wykluczeni są klienci prowadzący działalność gospodarczą, oraz ci, którzy podpisali umowę pożyczki przez pośrednika kredytowego. 

Czy promocja / oferta jest zrozumiała? Ocena całościowa: 8

Czytelność benefitu – jasność sformułowania, jednoznaczność działania

Komentarz: Benefit „0 zł kosztu pożyczki przy spłacie w miesiąc” jest czytelny.
Na poziomie regulaminu nie jest jednak doprecyzowane, czy splata kwoty pożyczki uprawniająca do umorzenia kosztów pożyczki  w jednej płatności w terminie do dnia spłaty pierwszej, miesięcznej raty rzeczywiście wynosi miesiąc i jak ten miesiąc ostatecznie jest wyrażony w liczbie dni. Regulamin powołuje się w tym miejscu na harmonogram spłat pożyczki (spłata nie może nastąpić nie wcześniej niż w terminie 15 dni od daty zawarcia umowy Pożyczki Miesięcznej w Gotówce lub 22 dni od daty zawarcia umowy Pożyczki Miesięcznej na konto), ale pozostawienie warunku miesiąca w takim niedoprecyzowaniu, może otwierać Providentowi drogę do uznaniowego naliczania terminu pierwszej raty. Na poziomie przekazu reklamowego taka informacja może wprowadzać w błąd.

Czy reklama oddaje pełen obraz (koszt / ryzyka utraty benefitu) oferty? Ocena całościowa: 10

Kompletność informacji o opłatach (w relacji do wysokości oprocentowania)

Komentarz: Reklama informuje jedynie o możliwości zwolnienia pożyczkobiorcy z kosztów pożyczki przy spełnieniu warunku spłaty w miesiąc. Nie określa opłat i oprocentowania w sytuacji spłaty w trybie regularnym, czyli zgodnym z wyznaczonym harmonogramem. Element cenowy nie jest więc bezpośrednio wykazany w reklamie, do czego kredytodawca ma prawo. 

Kompletność informacji o kosztach kredytu

Komentarz: Koszt pożyczki w sytuacji niezrealizowania warunku uprawniającego klienta do odbioru benefitu (zwolnienia z kosztu pożyczki) nie jest w sposób nominalny w reklamie przedstawiony. Informacja o kosztach ogranicza się tylko do zakomunikowania warunku zwolnienia z nich.

Inne braki informacyjne (na przykład gdy brak przelewu na konto podniesie koszt kredytu)

Komentarz: Nie zidentyfikowano takich braków.  

Dostępność dokumentacji w oddziale lub Internecie - Ocena: 20 z 20

Dostępność cennika Ocena całościowa: 10

Dostęp w kanałach online, offline (stacjonarnie + serwis internetowy / tylko w jednym kanale / brak cennika)

Komentarz: Cennik w regularnej formie (taryfie opłat i prowizji) nie jest dostępny. Cennik dostępny jedynie w postaci symulacyjnego kalkulatora kosztu pożyczki.

Łatwość odnalezienia (w serwisie internetowym banku)

Komentarz: Kalkulator kosztu pożyczki dostępny jest na stronie głównej witryny Providenta.

Dostępność regulaminu
Ocena całościowa: 10

Dostęp w kanałach online, offline (stacjonarnie + serwis internetowy / tylko w jednym kanale / brak regulaminu)

Komentarz: 
Prosty regulamin dostępny na stronie internetowej pod linkiem:
https://www.provident.pl/~/media/poland/dokumenty_do_pobrania/regulamin%20promocji%20%20za%200%20w%20miesi%C4%85c.ashx?la=pl-pl

Łatwość odnalezienia (w serwisie internetowym banku)

Komentarz:
Ścieżka do regulaminu promocji jest intuicyjna. Odnalezienie nie powinno sprawić kłopotu, dokument dostępny jest w dedykowanej sekcji „Dokumenty i Regulaminy”.

Transparentność materiałów reklamowych / ofertowych - Ocena: 24 z 30

Czy koszt produktu jest przedstawiony całościowo? Ocena całościowa: 4

Kompletność info w zakresie konstrukcji promocji

Komentarz: Warunki i mechanizm oferty są przedstawione jasno. Niejednoznaczność wprowadza nie zdefiniowany w regulaminie promocji okres miesiąca, czyli czas do terminu spłaty pierwszej raty, która upoważnia do odbioru benefitu.
W przypadku realizacji:

  • spłaty przez pożyczkobiorcę równowartości całkowitej kwoty pożyczki w jednej płatności w terminie do dnia spłaty pierwszej, miesięcznej raty określonej w harmonogramie spłat (ale nie wcześniej niż w terminie 15 dni od daty zawarcia umowy Pożyczki Miesięcznej w Gotówce lub 22 dni od daty zawarcia umowy Pożyczki Miesięcznej na konto) lub
  • spłaty przez pożyczkobiorcę równowartości części całkowitej kwoty pożyczki w jednej płatności wraz ze złożeniem formularza odstąpienia lub wystąpienia od ubezpieczenia Pakiet Medyczny z dyspozycją klienta (czyli wystawieniem przez pożyczkobiorcę upoważnienia Providentowi do żądania od ubezpieczyciela zwrotu zapłaconych przez pożyczkobiorcę składek na poczet ubezpieczenia Pakiet Medyczny – produkt fakultatywny, i uznania tych kwot na poczet spłaty pożyczki) w terminie do dnia spłaty pierwszej miesięcznej raty pożyczki określonej w harmonogramie spłat (ale nie wcześniej niż w terminie 15 dni od daty zawarcia umowy Pożyczki Miesięcznej w Gotówce lub 22 dni od daty zawarcia umowy Pożyczki Miesięcznej na konto)

Provident uznaje się, że pożyczkobiorca dokonał całkowitej spłaty pożyczki, co oznacza, że całkowity koszt pożyczki ulega pomniejszeniu o wysokość prowizji za udzielenie pożyczki, opłaty przygotowawczej, opłaty za elastyczny plan spłat i łącznej kwoty odsetek. Odsetki zapłacone przez pożyczkobiorcę w ramach pierwszej, miesięcznej raty zostają zaliczone na poczet spłaty całkowitej kwoty pożyczki.

Dostępność przykładu RRSO

Komentarz: Przykład RRSO jest dostępny na stronie, ale pod nazwą, która zainteresowanego promocją może wprowadzać w błąd. Promocja występuje pod nazwą „Za 0 w miesiąc”, a przykład reprezentatywny opisany jest dla Pożyczki Samoobsługowej. Aby stwierdzić, że podany przykład wyliczenia kosztu pożyczki odnosi się do tej promocji, klient musi dotrzeć do informacji, że oferta specjalna „0%” dotyczy właśnie Pożyczki Samoobsługowej. Informacja jest dostępna co prawda na stronie, ale drobnym drukiem wśród opisów innych ofert i przykładów reprezentatywnych – dotarcie do tej konotacji nie jest na pewno intuicyjne i nie musi się skończyć powodzeniem. A warto, żeby klient do tej symulacji kosztu dotarł, bo wartość RRSO przekracza grubo 100%.
.
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 
wynosi 148,92%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 3 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 4763,86 zł, oprocentowanie stałe 10%, całkowity koszt kredytu  1763,86  zł;(w tym: prowizja 1598,4 zł,  odsetki  165,46 zł), 12 miesięcznych rat równych w wysokości  396,99 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.07.2016 na reprezentatywnym przykładzie.

Czytelność przykładu RRSO (przykład może być nieczytelny lub nieadekwatny do oferty)

Komentarz: Przykład RRSO został wyliczony dla regularnej 12-miesięcznej spłaty według harmonogramu, czyli opcji bez odbioru benefitu.

Czytelność, jednoznaczność cennika (w zakresie opłat, oprocentowania i ubezpieczenia)

Komentarz:
Cennik dostępny w jedynie symulacyjnego kalkulatora kosztu z rozbiciem na wnioskowana kwotę, liczbę rat, wysokość raty oraz całkowita kwotę do zapłaty. Koszt pożyczki jest jednak przedstawiony integralnie bez wskazania, jakie opłaty wchodzą w jego skład. Na tym etapie więc potencjalny pożyczkobiorca nie jest w stanie określić opłat składowych całkowitego kosztu pożyczki, co może utrudniać porównywalność oferty z innymi.

Jasność komunikacji wpływu kosztu produktu powiązanego na koszt kredytu

Komentarz: Udział w promocji nie jest warunkowany transakcjami wiązanymi z innymi produktami. Występuje produkt ubezpieczeniowy w postacie Pakietu Medycznego, ale nie jest on obligatoryjny. Co jednak jest istotne, to fakt, że zakup ubezpieczenia upoważnia klienta do odbioru benefitu oferty przy spłacie równowartości tylko części całkowitej kwoty pożyczki w jednej płatności i rozliczeniem reszty kwoty z płatności dokonanych przez pożyczkobiorcę w ramach ubezpieczenia (do dnia spłaty pierwszej miesięcznej raty pożyczki). Ten zapis może stanowić zachęcenie klienta do zakupu ubezpieczenia. Nie mając jednak informacji, jaki generuje to koszt, trudno klientowi zweryfikować, czy decyzja ta byłaby dla niego opłacalna.

 

Czy benefity oferty są jasno przedstawione? Ocena całościowa: 10

Precyzyjność określenia benefitu (np. oferta konsolidacyjna wykluczająca zadłużenia w firmach pożyczkowych)

Komentarz:
Benefit precyzyjnie opisany w regulaminie. Możliwość spłaty równowartości całkowitej kwoty pożyczki (od 300 do 4.000 zł) bez ponoszenia kosztów pożyczki (odsetek i prowizji), jeśli spłata pożyczonej kwoty zostanie zrealizowana w terminie pierwszej, miesięcznej raty pożyczki.

Czytelność, jednoznaczność regulaminu (obszerność, język, etc.)

Komentarz:
 Regulamin jest sformułowany w sposób jasny, interpretacja zapisów nie powinna sprawiać trudności

Czy ryzyka utracenia benefitu są szczegółowo opisane? Ocena całościowa: 10

Czytelność komunikacji ryzyka utraty benefitu

Komentarz: Jeśli klient nie dokona spłaty równowartości całkowitej kwoty pożyczki w jednej płatności w terminie do dnia spłaty pierwszej, miesięcznej raty, traci możliwość odbioru benefitu w postaci umorzenia kosztów pożyczki (prowizji za udzielenie pożyczki, opłaty przygotowawczej, opłaty za elastyczny plan spłat oraz łącznej kwoty odsetek). Wtedy kontynuuje spłatę zgodnie z wyznaczonym harmonogramem i wszystkimi kosztami pożyczki, naliczanymi w ofertowym ‘standardzie’.

Informacje Uzyskane od Sprzedawcy - Ocena: 18 z 20

Czy sprzedawca poruszył wszystkie warunki promocji? Ocena całościowa: 10

Kompletność informacji proaktywnie udzielonej przez sprzedawcę

Komentarz: Sprzedawca poinformował o całkowitym koszcie kredytu oraz RRSO.

Umiejętność odpowiedzi na szczegółowe pytania

Komentarz: Sprzedawca chętnie odpowiadał na pytania. Szczegółowo przedstawił warunki dobrowolnego ubezpieczenia medycznego.

Czy sprzedawca samodzielnie / poproszony przedstawił wszystkie elementy kosztu produktu? Ocena całościowa: 8

Stopień omówienia opłat

Komentarz: Sprzedawca posugiwal się kalkulatorem który przedstawia koszt kredytu bez podziału na oprocentowanie i opłaty – jedynie całkowity koszt.

Stopień omówienia oprocentowania

Komentarz:
jw.

Stopień omówienia innych kosztów kredytu (obowiązkowego konta, ubezpieczenia, etc)

Komentarz: Bardzo szczegółowe omówienie kosztu i benefitu ubezpieczenia.

MATERIAŁY DO OFERTY
No Comments

Click on a tab to select how you'd like to leave your comment

Post A Comment

*