Oferta specjalna mBanku – „Większy plan – niższe oprocentowanie”

post_fnf_final
PODSUMOWANIE

Benefit na poziomie pierwszego kontaktu z ofertą jest jasny – prosty kredyt, który ‚ma się rozumieć’, z możliwością wydłużenia okresu spłaty. Tytułową prostotę osłabia niestety obszerny i nie do końca prokonsumencki wzór umowy, będący pierwszym załącznikiem, do którego klient na stronie oferty jest przekierowywany. Drugi punkt styku – regulamin – pod hasłem „Większy plan – niższe oprocentowanie”. Jak to wygląda kosztowo? Bank obiecuje preferencyjne oprocentowanie i niższą prowizję klientom z wyższą kwotą kredytowania i dłużyszym okresem spłaty (to akurat nic zaskakującego) i ubezpieczeniem, które jest co prawda fakultatywne, ale jego posiadacze zyskują na nim oprocentowanie niższe o 1 pkt. procentowy od dostępnego dla wariantu bez ubezpieczenia i płacą za prowizję nawet do 4% mniej). Są dwa powody, które sugerują, że strakcyjność tej oferty może być wątpliwa. Po pierwsze – klient nie wie, czy i w jakim stopniu stawki oprocentowania i prowizji proponowane w ofercie są konkurencyjne do standardowych warunków ofertowych banku. Po drugie – klient musi się liczyć z ryzykiem, że koszt sugerowanego mu ubezpieczenia może w najlepszym przypadku skonsumować oszczędność, która wynika z obniżonych kosztaów obsługi kredytu (niższe oprocentowanie i prowizja), w gorszym – zawyżyć całkowity koszt kredytu. Niestety odpowiedzi na to pytanie bank nie stara się ułatwić. Warunki, które miałyby klienta przekonać do wzięcia kredytu z ubezpieczeniem zawarte są w regulaminie, koszt natomiast samego ubezpieczenia klient musi wyliczyć sam na podstawie wzorów w tabeli opłat i prowizji. Poza tym przykład reprezentatywny wylicza koszt kredytu tylko dla wariantu bez ubezpieczenia. Przypadek? Może gdyby bank powiedział klientowi, ile ze składki trafia do jego kieszeni w formie ew. zadośćuczynienia, to łatwiej byłoby mu zrozumieć korzyść jego posiadania. Takie podejście byłoby czymś nowym na polskim rynku i na pewno docenionym przez kredytobiorców.

ANALIZA OFERTY

Oferta Marketingowa - Ocena: 20 z 30

Czy promocja / oferta jest dostępna dla szerokiego grona klientów? Ocena całościowa: 7

Oferta wymaga zakupu innych produktów (konta, karty kredytowej, ubezpieczenia, itd.)

Komentarz: Oferta nie wymaga zakupu dodatkowych produktów, choć z Regulaminu wynika jednoznacznie, że klienci, którzy rozszerzą umowę o pakiet ubezpieczeniowy mają dostęp do bardziej preferncyjnych warunków, niż klienci bez pakietu. Różnica między tymi grupami wynosi 1 pkt. procentowy na oprocentowaniu nominalnym w skali roku  i do nawet  4% na prowizji. 

Inne ograniczenia (ograniczenia kwotowe, okresu kredytowego, czasu dostępności oferty, promocja nie wymaga otwarcia konta, ale jego brak w danym banku znacząco ogranicza benefit oferty)

Komentarz: Oferta nie obejmuje kredytów pozyskanych przez inne kanały sprzedaży niż określone w regulaminie: strona internetowa www.mbank.pl, eksperci online dostępni na stronie banku, operatorzy mLinii, placówki mBanku, Agenci – przedstawiciele banku, wyłączone są prawdopodobnie kredyty składane przez pośredników, do udziału w promocji z tej grupy dopuszczone są jedynie aplikacje składane za pośrednictwem Punktów Obsługi Aspiro S.A. Mimo, że górny limit kwoty kredytu dla tej oferty to 180 000 zł brutto, to dla klientów mBanku, chcących zawrzeć umowę w formie elektronicznej lub nowych klientów, kwota ograniczona jest do maks. 50 000zł brutto. Bank ostatecznie uzasadnia, że Oferta specjalna to indywidualna propozycja kredytowa przygotowana na podstawie dotychczasowej współpracy klienta z mBankiem – skierowana do klientów, których zdolność kredytowa zbadana przez bank umożliwia przyznanie wnioskowanego limitu kredytowego, nie jest więc do końca jasne jak jest warunkowana kwota, która mogłaby ostatecznie przysługiwać osobie nie będącej klientem Banku albo będącej klientem z krótką relacją.

Czy promocja / oferta jest zrozumiała? Ocena całościowa: 5

Komentarz: Oferta komunikuje jednocześnie dwa benefity: Prosty kredyt jak szyja Żyrafy “Kredyt ma się rozumieć” oraz „Większy plan – niższe oprocentowanie”. Ta dwoistość przekazu, jeden wynikający z głównego przekazu marketingowego, a drugi z regulaminu może dezorientować klienta. Tym bardziej, że obydwa wzbudzają zastrzeżenia. Niższe oprocentowanie nie jest w żaden sposób odniesione do oprocentowania standardowego, więc trudno określić oferowany benefit. Jednocześnie bank zapewnia, że umowa kredytu jest sformułowana jasno i przejrzyście, a w rzeczywistości jest bardzo obszerna i napisana językiem „programowania komputerowego”.

Czy reklama oddaje pełen obraz (koszt / ryzyka utraty benefitu) oferty? Ocena całościowa: 8

Kompletność informacji o opłatach (w relacji do wysokości oprocentowania)

Komentarz: Koszt kredytu nie jest przedstawiany na poziomie reklamy, warunki cenowe wynikają z regulaminu i przykładu reprezentatywnego dostępnego na stronie oferty.

Kompletność informacji o kosztach kredytu

Komentarz: Spot nie porusza elementów cenowych kredytu, mimo, że jednym z głównych punktów przekazu jest informacja o możliwości wydłużenia okresu spłaty. Klient nie otrzymuje żadnej informacji, jak to może wpływać na koszt kredytu.

Inne braki informacyjne (na przykład gdy brak przelewu na konto podniesie koszt kredytu)

Komentarz: Nie zidentyfikowano takich braków.

Dostępność dokumentacji w oddziale lub Internecie - Ocena: 20 z 20

Dostępność cennika Ocena całościowa: 10

Dostęp w kanałach online, offline (stacjonarnie + serwis internetowy / tylko w jednym kanale / brak cennika)

Komentarz: Oprocentowanie i wybrane opłaty oraz Taryfa opłat i prowizji w ramach bankowości detalicznej dostępna jest w placówkach banku oraz na stronie internetowej:
https://www.mbank.pl/pobierz/oplaty/taryfa-osobyfiz.pdf

Łatwość odnalezienia (w serwisie internetowym banku)

Komentarz: Cennik łatwy do odnalezienia a stronie dedykowanej ofercie.

Dostępność regulaminu
Ocena całościowa: 10

Dostęp w kanałach online, offline (stacjonarnie + serwis internetowy / tylko w jednym kanale / brak regulaminu)

Komentarz:
Regulamin dostępny w placówkach banku oraz na stronie internetowej pod linkiem:
https://www.mbank.pl/pdf/ind/kredyty/regulamin-promocji_wiekszy-plan-nizsze-oprocentowanie.pdf

Łatwość odnalezienia (w serwisie internetowym banku)

Komentarz:
Regulamin łatwy do odnalezienia na stronie dedykowanej ofercie.

Transparentność materiałów reklamowych / ofertowych - Ocena: 28 z 30

Czy koszt produktu jest przedstawiony całościowo? Ocena całościowa: 10

Kompletność info w zakresie konstrukcji promocji

Komentarz: Mechanizm oferty jest stosunkowo jasny, ale mało przekonujący. Obietnica „Większy plan – niższe oprocentowanie” nie ma odniesienia do standardowych stawek oprocentowania stosowanych przez bank w ofertach poza-promocyjnych, trudno więc zdefiniowac na ile profit jest rzeczywisty w stosunku do średniej ofert regularnych.

Dostępność przykładu RRSO

Komentarz: Przykład RRSO jest dostępny na stronie oferty oraz w regulaminie promocji.

Czytelność przykładu RRSO (przykład może być nieczytelny lub nieadekwatny do oferty)

Komentarz: Przykład RRSO jest zrozumiały.
Reprezentatywny przykład dla kredytu gotówkowego udzielonego w ramach Promocji „Większy plan – niższe oprocentowanie”:
Oprocentowanie nominalne – zmienne – 8,99% w skali roku, całkowity koszt kredytu – 2 778,80 zł (w tym prowizja za udzielenie kredytu – 11,99% od całkowitej kwoty kredytu), całkowita kwota kredytu – 9400 zł, Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu wynosi – 17,63%, czas obowiązywania umowy – 39 miesięcy, całkowita kwota do zapłaty – 12 178,80 zł, 39 równych rat miesięcznych w wysokości 312,28 zł – Sporządzono w oparciu o informacje własne z dnia 06.05.2016 r.

Czytelność, jednoznaczność cennika (w zakresie opłat, oprocentowania i ubezpieczenia)

Komentarz:
Informacje cennikowe są jasne, ale podane są w rozproszoniu. Wysokość oprocentowania i prowizji zależnie od całkowitej kwoty kredytu, okresu kredytowania i posiadania ubezpieczenia są dostępne w regulaminie oferty. Natomiast, aby sprawdzić pozostałe opłaty z tytułu czynności mogących wyniknąć w trakcie obsługi kredytu (udzielenie karencji, restrukturyzacja umowy, dyspozycje zmieniającej parametry kredytu lub warunki umowy wymagające/nie wymagające sporządzenia aneksu) oraz koszt ubezpieczenia zależnie od wybranego pakietu, klient musi zapoznać się z taryfą prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych.

Jasność komunikacji wpływu kosztu produktu powiązanego na koszt kredytu

Komentarz: Oferta nie wymaga zakupu dodatkowych produktów uprawniających do skorzystania z niej, ale ubezpieczenie, które jest promowane w regulaminie jako element mający wpływ na obniżenie wysokości oprocentowania i prowizji kredytu generuje koszt mogący zależnie od wybranego pakietu i warunków kredytowania konsumować oszczędność wynikającą z niższego oprocentowania (wzór na kalkulację kosztu poszczególnych pakietów została podany w taryfie prowizji i opłat). Żadna instytucja na polskim rynku nie informuje klienta o procencie składki ubezpieczeniowej wpływającej do kieszeni ubezpieczyciela i banku, klient bardzo często znacząco przepłaca za tę usługę. MBank nie jest wolny od tego niedopowiedzenia.

Czy benefity oferty są jasno przedstawione? Ocena całościowa: 8

Precyzyjność określenia benefitu (np. oferta konsolidacyjna wykluczająca zadłużenia w firmach pożyczkowych)

Komentarz: 
Benefit opisany zrozumiale. Możliwość uzyskania niższego oprocentowania i prowizji bankowej jest bardzo jasno komunikowana, choć nie wiadomo o ile rzeczywiście zostały obniżone na potrzeby promocji.

Czytelność, jednoznaczność regulaminu (obszerność, język, etc.)

Komentarz:
Regulamin jest sformułowany w sposób jasny, interpretacja zapisów nie powinna sprawiać trudności.

Czy ryzyka utracenia benefitu są szczegółowo opisane? Ocena całościowa: 10

Czytelność komunikacji ryzyka utraty benefitu

Komentarz: Struktura promocji nie niesie z sobą ryzyka utraty benefitu. Kredytobiorca jest jasno informowany na poziomie regulaminu, który wariant kredytowy daje mu możliwość zrealizowania największego benefitu (obnizenia kosztu oprocentowania i prowizji). Odwoływany jest także do taryfy opłat i prowizji, gdzie może skalkulować, czy sugerowany mu zakup pakietu ubezpieczeniowego jest w całkowitym koszcie kredytu opłacalny.

Informacje Uzyskane od Sprzedawcy - Ocena: 20 z 20

Czy sprzedawca poruszył wszystkie warunki promocji? Ocena całościowa: 10

Kompletność informacji proaktywnie udzielonej przez sprzedawcę

Komentarz: Sprzedawca wymienił wszystkie elementy kosztu kredytu.

Umiejętność odpowiedzi na szczegółowe pytania

Komentarz: Sprzedawca chętnie odpowiadał na pytania zgodnie z informacja uzyskana od niego standardowe oprocetowanie (przed promocyjne) wynosiło 10%. Szkoda, że zabrakło tej informacji w materiałach ofertowych.

Czy sprzedawca samodzielnie / poproszony przedstawił wszystkie elementy kosztu produktu? Ocena całościowa: 10

Stopień omówienia opłat

Komentarz: Przedstawiony poprawnie i wyczerpująco.

Stopień omówienia oprocentowania

Komentarz:
Przedstawiony wyczerpująco.

Stopień omówienia innych kosztów kredytu (obowiązkowego konta, ubezpieczenia, etc)

Komentarz: Sprzedawca odpowiednio zasygnalizował koszty ubezpieczenia w przypadku jego wyboru.

MATERIAŁY DO OFERTY
No Comments

Click on a tab to select how you'd like to leave your comment

Post A Comment

*