Oferta Wonga – „Gwarancja najtańszej pożyczki dla nowych Klientów” – a wiesz, ile kosztuje druga?

wonga_fin
PODSUMOWANIE

Główny benefit oferty Wongi – gwarancja najtańszej pożyczki ratalnej online – oparty jest na „triku” pierwszej pożyczki, której obsługa jest tańsza niż każdej kolejnej kredytowanej w firmie. Akcja dostępna jest wyłącznie dla nowych klientów lub posiadających już swoje konto w serwisie Wongi, ale nie posiadających jeszcze swojej historii kredytowej w firmie, czyli będących na etapie pierwszej pożyczki. Akcja gwarantuje, że jeśli w terminie nie przekraczającym 7 dni od dnia oferty Wongi klient otrzyma od innej firmy pożyczkowej ofertę z niższym całkowitym kosztem pożyczk, to Wonga zwróci mu różnicę wynikającą z nadwyżki względem ceny konkurenta. Warunek? Oferta musi dotyczyć pierwszej pożyczki, spełniać kryteria obsługi ratalnej (czyli wykluczone są pożyczki ze spłatą w jednej racie, bo te jeśli są pierwsze bywają często ‘gratis’, z zarobkiem na rolowaniu długu, czyli ostrym windowaniu kosztu przedłużenia spłaty, jeśli klient nie wyrobi się z nią w terminie), być udzielona online i tylko przez firmę pożczykową, czyli właściwie konkurencyjnej oferty trzeba głównie szukać u Providenta, którego oferta raczej nie daje wielkich nadziei na tańszą pożyczkę.

 

wonga_6

 

Nie jest też jasne, czy przykład reprezentatywny podany na stronie Wongi dotyczy promowanej oferty, przykład wylicza koszt pierwszej pożyczki krótkookresowej, a akcja oparta jest na pożyczce ratalnej. Konsultant też niestety nie ułatwił interpretacji przykładu – nie był w stanie przedstawić wartości RRSO pożyczki, więc najważniejszy parameter kosztu kredytu okazuje się trudny do zweryfikowania, co dobrze nie wróży…ANALIZA OFERTY

Oferta Marketingowa - Ocena: 23 z 30

Czy promocja / oferta jest dostępna dla szerokiego grona klientów? Ocena całościowa: 5

Oferta wymaga zakupu innych produktów (konta, karty kredytowej, ubezpieczenia, itd.)

Komentarz: Oferta nie wymaga transakcji wiązanych. Udział w akcji nie jest warunkowany zakupem innych, dodatkowych produktów.

Inne ograniczenia (ograniczenia kwotowe, okresu kredytowego, czasu dostępności oferty, promocja nie wymaga otwarcia konta, ale jego brak w danym banku znacząco ogranicza benefit oferty)

Komentarz: Oferta dostępna jest dla nowych klientów firmy, czyli osób, które otworzą konto w Wonga oraz osób już posiadających konto, ale bez historii pożyczkowej, czyli bez udzielonych dotychczas pożyczek. Oferta obejmuje wnioski z limitem pożyczkowym nie większym niż 3000 zł na okres nie dłuższy niz 12 miesięcy. Gwarancja najtańszej pożyczki ratalnej online (główny benefit oferty) obejmuje tylko pożyczki udzielane przez instytucje pożyczkowe, czyli zgodnie z definicją firmy pożyczkowej zawartą w ustawie o kredycie konsumenckim (art. 5 pkt 2a ustawy z dnia 12 maja 2011 r.) wyklucza to:

  • bank krajowy, bank zagraniczny, oddział banku zagranicznego, instytucja kredytowa lub oddział instytucji kredytowej
  • spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową oraz Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową,
  • podmiot, którego działalność polega na udzielaniu kredytów konsumenckich w postaci odroczenia zapłaty ceny lub wynagrodzenia na zakup oferowanych przez niego towarów i usług – czyli generalnie firmy sprzedające na raty.

Aby benefit akcji, czyli gwarancja najniższej ceny z możliwym obniżeniem całkowitego kosztu pożyczki mógł być zrealizowany, klient musi otrzymać konkurencyjną ofertę od innej instytucji pożyczkowej w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia oferty w Wonga (pożyczka musi spełniać warunek ratalnej, pierwszej, udzielanej online, na taką samą kwotę i taką samą liczbę miesięcznych rat, co wnioskowaną w Wonga).

Czy promocja / oferta jest zrozumiała? Ocena całościowa: 8

Czytelność benefitu – jasność sformułowania, jednoznaczność działania

Komentarz: Spot promuje gwarancję najtańszej pożyczki ratalnej online. Drobnym drukiem emitowanym na dolnym pasku reklama dopowiada, że gwarancja najniższej ceny dotyczy całkowitego kosztu pożyczki ratalnej online, oferowanej nowym klientom instytucji pożyczkowej na taką samą kwotę i okres co w Wonga. Zgodnie z regulaminem akcji, gwarancja zawiera wiele wykluczeń, do których reklama nie nawiązuje, a które stanowią istotne ograniczenie zakresu ofert spełniających kryterium porównawcze, czyli kwalifikujących się do kategorii pożyczek ratalnych udzielanych online i mogących konkurować z ofertą Wonga.

Czy reklama oddaje pełen obraz (koszt / ryzyka utraty benefitu) oferty? Ocena całościowa: 10

Kompletność informacji o opłatach (w relacji do wysokości oprocentowania)

Kompletność informacji o kosztach kredytu

Inne braki informacyjne (na przykład gdy brak przelewu na konto podniesie koszt kredytu)


Komentarz:
Reklama nie skupia się na elemencie kosztowym. Poza komunikacją gwarancji najniższej ceny spot nie podaje żadnych szczegółów związanych z przykładowym kosztem obsługi oferty.     

Dostępność dokumentacji w oddziale lub Internecie - Ocena: 16 z 20

Dostępność cennika Ocena całościowa: 6

Dostęp w kanałach online, offline (stacjonarnie + serwis internetowy / tylko w jednym kanale / brak cennika)

Komentarz: Cennik w regularnej formie (taryfie opłat i prowizji) nie jest dostępny. Klient może zapoznać się z kosztami pożyczki (prowizją, kwotą do spłaty) przy użyciu elektronicznego kalkulatora dostępnego na stronie głównej serwisu Wonga.

Łatwość odnalezienia (w serwisie internetowym banku)

Komentarz: Kalkulator kosztu pożyczki dostępny jest na stronie główne.

Dostępność regulaminu
Ocena całościowa: 10

Dostęp w kanałach online, offline (stacjonarnie + serwis internetowy / tylko w jednym kanale / brak regulaminu)

Komentarz:
Regulamin dostępny serwisie internetowym Wonga pod linkiem:
www.wonga.pl/gwarancja

Łatwość odnalezienia (w serwisie internetowym banku)

Komentarz:
Odnalezienie regulaminu nie stwarza trudności – dokument jest dostępny na stronie oferty promocji.

Transparentność materiałów reklamowych / ofertowych - Ocena: 26 z 30

Czy koszt produktu jest przedstawiony całościowo? Ocena całościowa: 6

Kompletność info w zakresie konstrukcji promocji

Komentarz: Gwarancja najtańszej pożyczki ratalnej online dotyczy wyłącznie nowych klientów, czyli takich którzy pierwszy raz zaciągają zobowiązanie w Wonga. Jeśli w terminie nie dłuższym niż 7 dni pomiędzy otrzymanymi ofertami, klient uzyska od innej instytucji pożyczkowej ofertę z niższym całkowitym kosztem kredytu (czyli mniejszą różnicą pomiędzy sumą wszystkich spłat a kwotą pożyczki, którą dostaje „do ręki”) to Wonga obniży całkowity koszt pożyczki dokładnie o taką kwotę, o jaką niższy jest całkowity koszt oferty konkurencyjnej. Warunek jest taki: to musi być pierwsza pożyczka, ratalna (wykluczająca spłatę w jednej racie), na taką samą kwotę i okres spłaty co wnioskowana w Wonga, a instytucją, która jej udziela może być wyłącznie firma pożyczkowa kredytujaca online (wyklucza to pośredników stacjonarnych, działających poza Internetem, banki komercyjne, banki spółdzielcze, SKOKi i firmy sprzedające na raty). Kto w takim razie może konkurować z ofertą Wongi? Głownie bezpośredni rywal na rynku szybkich pożyczek pozabankowych, czyt. Provident.

Dostępność przykładu RRSO

Komentarz: Na stronie obok przykładu wyliczonego dla pierwszej pożyczki zaciągniętej w WONGA, znajdują się także przykłady dla kolejnych pożyczek ‘kredytowanych’ w tej firmie. To wyraźnie wskazuję diametralną różnicę między kosztami obsługi kolejnych zobowiązań a obniżonym kosztem pierwszej pożyczki otwierającej historię kredytową klienta w firmie.

  • Reprezentatywny przykład dla pierwszej Pożyczki Krótkoterminowej: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 25,89%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 750 zł, całkowita kwota do zapłaty 760 zł, oprocentowanie stałe 0%, całkowity koszt kredytu 10 zł (w tym: prowizja 10 zł, odsetki 0 zł), okres kredytowania 21 dni. Kalkulacja została dokonana na dzień 24 kwietnia 2016 na reprezentatywnym przykładzie.
  • Reprezentatywny przykład dla kolejnej Pożyczki Krótkoterminowej: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 1046,97%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 350 zł, całkowita kwota do zapłaty 379,23 zł, oprocentowanie stałe 0%, całkowity koszt kredytu 29,23 zł (w tym: prowizja 29,23 zł, odsetki 0 zł), okres kredytowania 12 dni. Kalkulacja została dokonana na dzień 24 kwietnia 2016 na reprezentatywnym przykładzie.
  • Reprezentatywny przykład dla kolejnej Pożyczki Ratalnej: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 477,18%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 1000 zł, całkowita kwota do zapłaty 1244,00 zł, oprocentowanie stałe 0%, całkowity koszt kredytu 244 zł (w tym: prowizja 244 zł, odsetki 0 zł), 2 miesięczne raty w wysokości 622 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 24 kwietnia 2016 na reprezentatywnym przykładzie.

Czytelność przykładu RRSO (przykład może być nieczytelny lub nieadekwatny do oferty)

Komentarz: Przykład RRSO jest dostępny, choć nie jest oczywiste, czy  dotyczy promowanej oferty. Wyliczony jest dla pierwszej pożyczki krótkoterminowej, a nie pożyczki ratalnej, a na takiej oparty jest mechanizm gwarancji.

Czytelność, jednoznaczność cennika (w zakresie opłat, oprocentowania i ubezpieczenia)

Komentarz:
Regularny cennik nie jest dostępny, orientacyjny koszt pożyczki klient może zweryfikować na podstawie kalkulatora. Symulacja jest prosta w obsłudze, ale system premii, a także podział na kredyt pierwszy i kolejny wprowadza dużo niewiadomych, które istotnie mogą wpływać na docelowy koszt zobowiązania.

Jasność komunikacji wpływu kosztu produktu powiązanego na koszt kredytu

Komentarz: Oferta nie wymaga zakupu dodatkowych produktów. To co jest natomiast obligatoryjne to założenie konta w serwisie Wonga z udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, czyli dodanie się do listy ‘akwizycyjnej’ firmy w wiadomym celu.

 

Czy benefity oferty są jasno przedstawione? Ocena całościowa: 10

Precyzyjność określenia benefitu (np. oferta konsolidacyjna wykluczająca zadłużenia w firmach pożyczkowych)

Komentarz:
Gwarancja najtańszej pożyczki ratalnej z mechanizmem obniżenia całkowitego kosztu pożyczki o różnicę pomiędzy całkowitym kosztem oferty Wonga a kosztem oferty konkurencyjnej jest precyzyjnie opisana w regulaminie.

Czytelność, jednoznaczność regulaminu (obszerność, język, etc.)

Komentarz:
 Regulamin jest sformułowany w sposób jasny, interpretacja zapisów nie powinna sprawiać trudności.

Czy ryzyka utracenia benefitu są szczegółowo opisane? Ocena całościowa: 10

Czytelność komunikacji ryzyka utraty benefitu

Komentarz: Mechanizm akcji nie niesie ze sobą ryzyka utraty benefitu.

Informacje Uzyskane od Sprzedawcy - Ocena: 15 z 20

Czy sprzedawca poruszył wszystkie warunki promocji? Ocena całościowa: 5

Kompletność informacji proaktywnie udzielonej przez sprzedawcę

Komentarz: Sprzedawca poinformował o całkowitym koszcie kredytu. Nie był jednak przygotowany do odpowiedzi na pytanie o Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania (RRSO), czyli jakby nie patrzeć – najważniejszy parametr w ocenie kosztu kredytu.

Umiejętność odpowiedzi na szczegółowe pytania

Komentarz: Konsultant aktywnie odpowiadał na pytania. Nie był jednak w stanie przedstawić kosztu pożyczki w sytuacji wcześniejszej spłaty.

Czy sprzedawca samodzielnie / poproszony przedstawił wszystkie elementy kosztu produktu? Ocena całościowa: 10

Stopień omówienia opłat

Komentarz: Przedstawiony poprawnie i wyczerpująco.

Stopień omówienia oprocentowania

Komentarz:
Zgodnie z informacją udzieloną przez sprzedawcę, pożyczka nie jest oprocentowana, na jej koszt całkowity składa się wyłącznie prowizja.

Stopień omówienia innych kosztów kredytu (obowiązkowego konta, ubezpieczenia, etc)

Komentarz: Inne koszty w tej ofercie nie występują.

MATERIAŁY DO OFERTY
No Comments

Click on a tab to select how you'd like to leave your comment

Post A Comment

*