Poradnik kredytobiorcy. Najczęstsze pułapki kredytowe i 30 wskazówek, jak ich uniknąć zanim się zadłużysz.

Poradnik kredytobiorcy. Najczęstsze pułapki kredytowe i 30 wskazówek, jak ich uniknąć zanim się zadłużysz.

Są 3 podstawowe pytania, od których powinno zaczynać się myślenie o pożyczaniu pieniędzy.

#1 Czy naprawdę muszę brać kredyt?

Czy cel/potrzeba, którą chcesz nim sfinansować jest rzeczywiście niezbędna? Czy ma dodatnią wartość ekonomiczną? Przejadasz te środki, czy inwestujesz? Jak to sprawdzić? Jeśli pożyczony kapitał przeznaczasz na sfinansowanie celu zwiększającego Twój majątek w przyszłości i zaciągasz go na możliwie najlepszych warunkach – Twój dług ma wtedy dodatnią wartość ekonomiczną (np. inwestycja we własny biznes, hipoteka, zakup samochodu do prowadzenia działalności). Ujemną natomiast, jeśli zadłużasz się na zakup rzeczy, które zużywasz lub „przejadasz” albo po to, by spłacić tym długiem bieżące zobowiązania (np. rachunki). Każde zadłużenie to dodatkowe obciążenie finansowe. W najgorszej sytuacji nie tylko nie będzie Cię stać na zapłacenie bieżących rachunków, ale też na spłatę rat kredytu i związanych z nim kosztów. Kredyt na stałe wydatki może okazać się błędnym kołem, które wprowadzi Cię w spiralę zadłużenia.

#2 Czy stać mnie na zaciągnięcie tego zobowiązania?

Łatwo dostępne kredytowanie szybko przyzwyczaja do poziomu życia, na który nie możesz, a chcesz sobie pozwolić. Pamiętaj, Twoja sytuacja materialna może nie zawsze być tak dobra jak teraz, a kredyt 0 proc. nie jest udzielany za darmo. Utrzymanie Twoich zobowiązań w przyszłości przy tymczasowym/ długotrwałym spadku wynagrodzenia albo dodatkowych wydatkach może okazać się zbyt dużym obciążeniem, którego nie będziesz w stanie terminowo obsługiwać. Zanim zdecydujesz się na zaciągniecie długu, najpierw miej plan na to, z jakich źródeł (i czy regularnych) będziesz go spłacał.

#3 Jakiej kwoty potrzebuję, a jaką mogę pożyczyć, żeby spłata nie wyczerpywała mojego miesięcznego budżetu?

Zanim podejmiesz decyzję, dokładnie przeanalizuj swoją sytuację finansową. Zrób chłodną kalkulację – podsumuj miesięczne dochody i wydatki, oceń ile bezpiecznie mógłbyś przeznaczyć na spłatę raty. Postaraj się, aby obsługa Twoich zobowiązań kredytowych nie przekraczała 33% Twojego stałego, miesięcznego dochodu – to bezpieczny próg. Jeśli spłata rat wyczerpuje 50% Twojego wynagrodzenia, to limit alarmowy, który w sytuacji dodatkowego, nieprzewidzianego obciążenia może zablokować Twoją wypłacalność. Pamiętaj, lepiej spodziewać się niespodziewanego i zadłużyć się na mniej, niż trzymać kciuki za to, żeby wszystko nieplanowane spotykało innych, tylko nie Ciebie. Wyklucz takie życzenia do losu od razu – żadne ubezpieczenie kredytowe nie ma tak szerokiej definicji ryzyk, żeby pokryć wszystkie wypadki losu, które mogą Ci się przytrafić, a mieć wpływ na regularność Twojego wywiązywania się z umowy.

Jeśli potrzeba, którą chcesz sfinansować kredytem jest konieczna, ale nie musi być zrealizowana od razu, zanim sie zadłużysz, spróbuj jak najwięcej na ten cel zaoszczędzić i obniżyć w ten sposób kwotę i koszt obsługi kredytu. Święta zasada umiarkowaniaim mniej pożyczasz od banku, tym mniej Cię to kosztuje.

Starania o kredyt warto zacząć z wyprzedzeniem.

Nie tylko dlatego, żeby nie musieć decydować się na pierwszy, najszybciej dostępny kredyt, ale przede wszystkim po to, aby zbudować pozytywną historię kredytową, dzięki której będziesz mógł uzyskać go na korzystniejszych warunkach. Znajomość swojej  historii w BIK i wynikająca z niej ocena punktowa jest podstawą przygotowań do rozmowy z kredytodawcą. Twój dobry scoring to na starcie bardziej uprzywielejowana pozycja do negocjacji lepszych parametrów kredytu: niższego oprocentowania, skrócenia lub uproszczenia procedur, obniżania opłat i prowizji. Brak wiedzy o Twojej historii kredytowej ogranicza możliwość skorzystania z premii za Twoją rzetelność finansową. Jeśli  chcesz profitować z pozytywnej historii spłat swoich zobowiązań, musisz zadbać, aby była ona dostępna dla innych instytucji sektora finansowego nie tylko w trakcie, ale też po spłaceniu zobowiązania. Pamiętaj, posiadanie takiej wiedzy o sobie to możliwość usyskania atrakcyjniejszych warunków cenowych oferty, łatwiejszy dostęp do kredytu, szybszy tryb rozpatrywania aplikacji i szansa na zredukowanie formalności przez uproszczenie procedury kredytowej.

Jak budować pozytywną historię kredytową?
Co zrobić, żeby wzmocnić swoją pozycję negocjacyjną z bankiem?

#1 Jeśli masz już jakieś zobowiązania, spłacaj je terminowo: regularność /ciągłość obsługi kredytu ma największy wpływ na Twój BIK score – to aż 76% ogólnej oceny punktowej. Wywiązywanie się ze spłaty długu na czas, zgodnie z wyznaczonym harmonogramem, pozwala prognozować, że w obsłudze przyszłych zadłużeń utrzymasz podobną dyscyplinę. Jeśli natomiast już się spóźniłeś ze spłatą raty, postaraj się maksymalnie ograniczyć czas oczekiwania kredytodawcy na jej uregulowanie i kwotę zaległości.

#2 Buduj swoją aktywność kredytową: z punktu widzenia metodologii scoringu, im więcej wiadomo o Tobie, tym trafniej można ocenić związane z Tobą ryzyko kredytowe. 3 spłacone w terminie kredyty choćby na małe kwoty, dają podstawę kredytodawcy do oceny Twojej dyscypliny i rzetelności – w ten sposób budujesz reputację wiarygodnego kredytobiorcy i lepszą pozycję negocjacyjną. Jeśli nie masz żadnej historii kredytowej, rozważ zaciągnięcie jednego lub kliku małych kredytów na raty, których spłacani, włącznie z pozostałymi zobowiązaniami nie przekraczy 33% Twojego miesięcznego dochodu netto i masz pewność, że jesteś w stanie je obsługiwać terminowo. Aktywność kredytowa ma wpływ na ocenę punktową w około 11% i ma większą wagę niż ilość złożonych wniosków kredytowych.

#3 Nie wykorzystuj w całości limitów kredytowychkorzystaj rozsądnie z debetów i kart kredytowych. Stopień i powtarzalność wykorzystania dostępnych limitów kredytowych wpływa na Twój scoring. To 8% ogólnej oceny punktowej. Staraj się regularnie spłacać w całości wykorzystany limit.

#4 Uważaj z liczbą składanych wniosków kredytowych:  liczba dotychczasowych zapytań kredytowych może obniżyć Twoją ocenę punktową o 5%. Nie jest określone, jaka dokładnie ilość wniosków skutkuje tą redukcją (prawdopodobnie zależy to także od Twojego profilu kredytobiorcy). W przypadku osoby posiadającej wysoką ocenę punktową (5/4 gwiazdki), jej obniżenie z tytułu liczby złożonych zapytań prawdopodobnie nie będzie miało tak istotnego wpływu na zdolność kredytową, jak w przypadku kredytobiorcy o niższym BIK scorze. Jednoczesne więc ubieganie się o kredyt w wielu instytucjach i nieotrzymanie go, może negatywnie wpływać na Twoją ocenę.

#5 Sprawdzaj na stronach banków, jaki profil klienta jest preferencyjny:  oczekiwany minimalny dochód na osobę, wiek, rodzaj umowy o pracę i inne (banki zazwyczaj podają te informacje).

#6 Jeżeli spodziewasz się kłopotów z terminowym regulowaniem płatności, nie zwlekaj z kontaktem z kredytodawcąutrata pracy, wypadek, choroba, nieprzewidziane wydatki – poinformuj bank o spodziewanych trudnościach ze spłatą zadłużenia, ustal bezpieczne dla Ciebie zasady dalszej obsługi kredytu.

#7 Sprawdzaj swoje dane w BIK – bank może się pomylić: monitoruj historię kredytową i kontroluj prawidłowość danych dostarczanych o Twoich zobowiązaniach do BIK. Wiele osób łatwo mogłoby polepszyć swój „wizerunek” jeszcze przed zaciągnięciem kredytu, gdyby wiedziało o tym, o czym dowiaduje się dopiero od pracownika banku. Raz na pół roku w BIK możesz otrzymać zupełnie bezpłatnie podstawową wersję raportu zawierającą Twoją historię kredytową. Miej też na uwadze możliwość naliczenia przez bank rat wyrównujących, kiedy w harmonogramie spłaty ostatnią wyliczył o kilka złotych wyższą niż wszystkie wcześneijsze. Ty masz przeświadczenie, że spłaciłeś całe zobowiązanie, a tymczasem Twój rachunek kredytowy jest wciaż otwarty. Pamiętaj o sprawdzeniu, czy po płatności ostatniej raty, Twój kredyt został prawidłowo zamknięty i zaraportowany do BIK. Jeśli tego nie skontrolujesz, przy straniu o inny kredyt może wyniknąć zaległość, której nie jesteś świadomy – a do niej bank naliczy odsetki i potem odsetki karne jak dług się przeterminuje.

#8 Wyraź zgodę na przetwarzanie informacji o kredytach przez BIK także po wygaśnięciu zobowiązania kredytowegodzięki temu nawet po spłacie kredytu będziesz wartościowym klientem dla kredytobiorców. Z punktu widzenia rzetelnego kredytobiorcy nie ma nic gorszego niż utrata misternie budowanej wiarygodności.

#9 Cofnij zgodę na przetwarzanie informacji o „złych” kredytachjesli kiedyś zaciągnąłeś kredyt np. na kupno telewizora. Zwlekałeś ze spłatą dwóch rat. Dziś obniża to Twoją wiarygodność kredytową. W banku, w którym spłacałeś to zobowiązanie, możesz złożyć wniosek o zaprzestanie przetwarzania danych dotyczących tego kredytu. BIK będzie przetwarzał te dane przez okres pięciu lat od całkowitej spłaty.

#10 Rozważ odłożenie w czasie decyzji o zaciągnięciu kredytujeśli miałeś zwłokę w spłacie zobowiązania, BIK przez rok (maksymalnie do trzech lat) obniża scoring. Wniosek: systematyczne spłacanie zaciągniętych zobowiązań sprawia, że występek przestaje wpływać na ocenę punktową.

#11 Poręczanie kredytów dla innych osób obciąża Twoje kontożyrując kredyt, utrudniasz zaciągnięcie pożyczki samemu sobie. Poręczenie oznacza bowiem hipotetyczną możliwość spłaty kredytu przez żyranta, gdy ten przestaje regulować zaciągnięte zobowiązania. Jeśli zależy ci na budowie dobrej historii kredytowej z ostrożnością podchodź do próśb o poręczanie pożyczek i kredytów – pamiętaj to ma wpływ na Twoją historię kredytową.

Na co uważać przed zaciągnięciem kredytu lub pożyczki?  

#1 Zaplanuj swój wydatek, zaoszczędź na ten cel: postaraj się zgromadzić niezbędną kwotę lub przynajmniej jej istotną część, unikniesz w ten sposób dodatkowych kosztów w postaci prowizji i odsetek. Jeśli spłacasz kredyt hipoteczny i do tego obsługujesz jakiś krótkoterminowy kredyt konsumpcyjny, powstrzymaj się z zaciąganiem kolejnego na sfinansowanie wakacji – musisz pamiętać, że bank uwzględnia raty Twoich zobowiązań jako stałe obciążenie domowego budżetu. Im jest ono większe, z tym wyższym ryzykiem kredytowym jesteś traktowany, a to oznacza słabszą pozycję negocjacyjną. Sprawdź ile kosztowałaby cię ta sama decyzja zakupowa finansowana drogą kredytu i oszczędzania. Zobacz, ile mógłbyś zaoszczędzić. Pobierz kalkulator | Zobacz jak używać

#2 Unikaj zadłużenia w firmach pożyczkowych: szybsza pożyczka, mniej skomplikowane procedury uzyskania, obniżony rygor wymagań co do zdolności kredytowej – te wszystkie “udogodnienia” kosztują. Zamiast osiągnąć większe korzyści, możesz popaść w jeszcze głębsze problemy finansowe. Pamiętaj, firmy pożyczkowe stosują RRSO sięgające nawet 100% wartości pożyczki! Czy naprawdę stać Cię na taki koszt? ponieważ Twój obecny scoring umiejscawia Cię poza marginesem tolerancji banku i prawdopodobnie nie możesz sobie pozwolić na pożyczanie po stawce rynkowej,tą drogą zadłużysz się kilkukrotnie drożej.  Co, jeśli nie będziesz w stanie płacić takiej firmie na czas? Najpierw spotkają Cię konsekwencje w postaci dużych kar za monity, a na końcu Twój pożyczkodawca, sprzeda Twój kredyt do firmy windykacyjnej.

#3 Wymagaj od kredytodawcy sporządzenia formularza informacyjnego zwierającego podstawowe informacje o kredycie, takie jak: koszty pożyczki, całkowita kwota spłaty, wysokość oprocentowania, wymagane zabezpieczenia, obowiązkowe ubezpieczenia itp. Pamiętaj, to obowiązek kredytodawcy przedstawić Ci takie informacje.

#4 Masz możliwość odstąpienia od umowy (bez podania przyczyn) w terminie 14 dni od jej podpisania: warto pamiętać, że przy zawieraniu umowy o kredyt konsumencki kredytodawca lub pośrednik kredytowy zobowiązany jest do wręczenia Ci wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

#5 Zadłużaj się jak najtaniejzobacz, jak wygląda średni koszt transakcyjny i ofertowy kredytu na rynku: jeśli otrzymałeś ofertę z banku, wybierz w kalkulatorze ścieżkę “Dostałem ofertę”, wprowadź dane i zobacz, czy nie przepłacisz. Jeśli dopiero rozglądasz się za ofertami, wybierz w kalkulatorze ścieżkę “Szukam oferty”,  wprowadź rodzaj kredytu, kwotę i okres spłaty i zobacz, jaki jest dla tak sparametryzowanych zapytań średni koszt aktualnych ofert na rynku. Pamiętaj, szukaj z takim wyprzedzeniem kredytu, żebyś nie musiał z powodu presji czasowej decydować się na pierwszą oferty z brzegu, która może okazać się najdroższa.

#6 Podsumuj całkowity koszt kredytu, pamiętaj o „ukrytych” kosztach: odsetki (wynikające z oprocentowania), opłaty, prowizje, podatki, marże, koszty usług dodatkowych (np. ubezpieczenia). Nie sugeruj się nominalnym oprocentowaniem to tylko kwota netto + prowizja za udzieloną kwotę kredytu. Najlepszym wskaźnikiem sumującym koszt kredytu będzie RRSO (Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania). Nierzadko zdarza się tak, że mimo niższego nominalnego oprocentowania rzeczywiste koszty kredytu są wyższe niż w ofercie. Pamiętaj, RRSO to oficjalne, wymagane przepisami wyliczenie, które każdy kredytobiorca (bez wyjątku: banki, SKOKi, firmy pożczkowe) jest zobowiązany podać. Ta miara ułatwi Ci porównanie kosztów kredytów oferowanych przez różne instytucje finansowe.

#7 Prowizje, opłaty wliczane do salda zadłużenia: banki często takie koszty włączają do kwoty kredytu, co oznacza, że płacisz od nich odsetki. Bank wypłaci ci mniej pieniędzy, niż wnioskowałeś – bo od razu potrąci prowizje wliczone do tego kredytu – to jeszcze każe ci płacić odsetki od wyższej kwoty niż ta, którą dostałeś do ręki.

#8 Ubezpieczenie, które przed niczym Cię nie chroni: w większości banków ubezpieczenie kredytu nie jest obowiązkowe, ale jeśli wyraźnie nie powiemy, że go nie chcemy, zostanie dorzucone do kredytu. Dlaczego? To proste: taka polisa z reguły jest rodzajem ukrytej prowizji dla banku. Zyskiem bankowcy dzielą się z firmą ubezpieczeniową, zaś warunki ubezpieczenia bywają tak skonstruowane, by klientowi niełatwo było uzyskać z polisy jakiekolwiek pieniądze.

#9 Masz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu: w sytuacji spłaty całości kredytu przed terminem, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które przypadłyby za dalszy okres spłaty. Jeśli utrzymujesz kilka zobowiązań, ustal priorytety, wypisz wszystkie swoje kredyty w kolejności od najwyżej do najniżej oprocentowanego, tę kolejność powinieneś przyjąć do spłaty. Zzawsze zaczynaj od spłaty kredytu, który konsumuje największą część Twojego miesięcznego budżetu (z reguły na pierwszy ogień idą długi z kart kredytowych, które są dość wysoko oprocentowane i za nieterminową spłatę obciążają wysokimi odsetkami karnymi). Wcześneijsza spłata, zależnie od taryfy opłat i prowizji danego kredytodawcy, może wiązać się z opłatą.

#10 Jeśli spłacasz już jakiś kredyt sprawdź, czy możesz ograniczyć koszt jego obsługi: skorzystaj z kalkulatora „Refinansowanie kredytu” – wprowadź dane z oferty, którą otrzymałeś i sprawdź, czy przeniesienie zobowiązania do innej innego pożyczkodawcy nie zwiększy całkowitego kosztu Twojego zadłużenia. Wprowadź dane – kalkulator obliczy, czy i ile na tym zaoszczędzisz. Zobacz jak używać.

#11 Zrezygnuj z karty kredytowej: jeśli karta kredytowa nie jest ci potrzebna/nie używasz jej, zwróć ją bankowi. Nawet, jeśli korzystasz z niej sporadycznie, przy badaniu zdolności kredytowej przyznany Ci limit będzie wzięty pod uwagę. Bank wychodzi z założenia, że w każdej chwili możesz użyć karty i zaciągnąć dodatkowy kredyt. Poza tym taką kartę musisz utrzymywać – wymaga rocznej opłaty niezależnie od aktywności (25 zł – 50/60 zł, a przy kartach z wysokimi limitami nawet 100-200 zł), a są też takie, przy których musisz wykazać minimalną liczbę transakcji w miesiącu albo minimalną kwotę wydana na kwartał. Jeśli korzystasz z karty i nie chcesz się jej pozbywać, pamiętaj o 4 zasadach:

zaciągaj dług na karcie na jak najkrótszy okres – jeśli będziesz się trzymać zwrotu w okresie bezodsetkowym, czyli ok. 20 dni od otrzymania wyciągu transakcji z banku, takie  finansowanie kartą masz za darmo. Pamiętaj, im dłużej trwa spłata środków, tym dotkliwsze koszty odsetkowe ponosisz.

pilnuj spłaty kwoty minimalnej – bank nie określa, kiedy musisz spłacić kredyt zaciągnięty w karcie, ale wymaga spłaty minimalnej części długu (z reguły 5 proc. wartości zadłużenia i odsetek, ale nie mniej niż 30 zł – zależnie od banku). Nie zaniedbuj regularności tych spłat – za niewywiązywanie się z nich bank może Cię obciążyć wysokimi karami.

nie zadłużaj się na więcej, niż przewiduje Twój limit w karcie – jeśli wykorzystałeś swój limit, aby dalej finansować zakupy kartą, najpierw spłać taką część długu, aby nie dopuszczać do przekraczenia limitu wydatków. Monitoruj stan wyczerpania limitu i nie zwiększaj zadłużenia – to kosztuje opłaty karne.

nie wypłacaj kartą środków z bankomatu – zpłacisz wysoką prowizję i tym wyższą, im większą pulę pobierasz. Bank może zacząć naliczać odsetki od wypłaconej kwoty już pierwszego dnia, a dla wypłat z bankomatów nie obowiązuje okres bezodsetkowy.

#12 Ogranicz debet w ROR: banki perswadują wysokie limity na tzw. wszelki wypadek. Pamiętaj, za debet lub kredyt odnawialny w koncie osobistym płacisz, nawet jeśli z niego nie korzystasz. Rocznie ta opłata może wynieść nawet 3 proc. od wartości przyznanego limitu. Jeśli już musisz utrzymać limit w koncie, zastanów się czy go nie obniżyć.

#13 Nie zaciągaj pożyczek na spłatę innych zobowiązań kredytowychto najkrótsza droga do spirali zadłużenia.

#14 Daj sobie czas na zapoznanie z umową, nic nie musisz od razu podpisywać: zwróć uwagę, czy kredytodawca (dotyczy szczególnie firm pożyczkowych) wymaga wniesienia wysokiego zabezpieczenia pożyczki, zanim kredytowanie zostanie udzielone. Sprawdź, czy nieregularna spłata zobowiązania może powodować utratę zabezpieczenia (jego wartość może w niektórych przypadkach znacznie przewyższać kwotę zadłużenia). Czy zapisy umowy uprawniają kredytodawcę do uznaniowego wyznaczenia zabezpieczenia w przyszłości? Czy występują jakieś dodatkowe prowizje/opłaty, np. za monity i ponaglenia, za rozpatrzenie wniosku, za wydanie decyzji, za ubezpieczenie – zsumuj je, ta kwota może znacznie podwyższać koszt zobowiązania (bądź ostrożny, niektóre firmy pożyczkowe zanim udzielą finansowania, stosują praktykę pobierania pewnych opłat z góry – pożyczka z różnych względów nie jest Ci przyznawana, a Twój koszt wstępny przepada na korzyść pożyczkodawcy).

#15 Jeśli czegoś nie rozumiesz, nie podpisuj! – jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, zawsze proś o ich wyjaśnienie pracownika banku, pośrednika. Jeśli oferujący nie chce/nie potrafi wyjaśnić zasad działania i obsługi produktu, nie przystępuj do umowy.

#16 Jeśli nie stać cię na spłatę któregoś ze zobowiązań, nie unikaj problemu: przedstaw bankowi sytuację. Wyjaśnij, jakich wpłat jesteś w stanie dokonywać, porozmawiaj o możliwych rozwiązaniach: wydłużeniu okresu kredytowania, karencji w spłacie kredytu, wakacjach kredytowych, konsolidacji, refinansowaniu, zmianie harmonogramu spłat.

Jakich dokumenty powinieneś mieć przygotowane do procesu weryfikacji Twojego wniosku?

  1. Dokumenty potwierdzające tożsamość – dowód osobisty
  2. Informacje o wysokości i stałości dochodów:
  • Zatrudnieni na umowę o pracę – zaświadczenie o zatrudnieniu oraz wysokości wynagrodzenia;
  • Emeryci i renciści – kopia dokumentu przyznającego świadczenia i odcinek ostatniego przelewu;
  • Osoby prowadzące działalność gospodarczą – decyzja o nadaniu numeru NIP i numeru REGON; wpis do ewidencji działalności gospodarczej; zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o odprowadzonym podatku za rok poprzedni i niezaleganiu z bieżącym opłacaniem podatku; oświadczenie o dochodach osiągniętych przez ostatnie 6 lub 12 miesięcy; zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami.

W przypadku mniejszych kwot pożyczki lub stałych klientów niektóre banki decyzję o przyznaniu kredytu opierają na oświadczeniu kredytobiorcy o jego dochodach.

PAMIĘTAJ!

Kłopoty z zadłużeniem zaczynają się od nieprzemyślanych zakupów, na które Cię albo nie stać, albo których nie potrzebujesz. Zanim zdecydujesz się na jakąś ofertę, sprawdź uważnie koszt obsługi zadłużenia:

  • roczną stopę oprocentowania i całkowity koszt kredytu;
  • opłaty z tytułu ubezpieczeń, zabezpieczeń, rozpatrzenia wniosku i zawarcia umowy;
  • możliwość wcześniejszej spłaty i związaną z tym ewentualną opłatę;
  • pozostałe koszty, np. wydłużenie okresu kredytowania, prolongatę w spłacie, przewalutowanie, , wydanie zaświadczenia o wysokości kredytu pozostałego do spłaty
  • porównaj koszt oferty ze średnim kosztem kredytu na rynku – sprawdź, czy warunki są konkurencyjne. Jeśli cena kredytu jest powyżej średniej rynkowej, nie przepłacaj. Są tańsze oferty.

Na pewno, o czymś zapomnieliśmy konstruując tę listę, jeśli macie jakieś własne doświadczenia, dodatkowe wskazówki, które warto wziąć pod uwagę przed decyzją o kredycie – podzielcie się w komentarzu.

Jeśli ten wpis wydał się Wam pomocnyi uważacie, że komuś z Waszego otoczenia mógłby się przydać, będzie nam miło, jeśli udostępnicie link. Tymczasem życzymy Wam udanego dnia! 🙂

 

No Comments

Click on a tab to select how you'd like to leave your comment

Post A Comment

*