Refinansowanie kredytu – czy mi się to opłaca? Wprowadź dane, a kalkulator obliczy za Ciebie koszt.

Mam kredyt (np. hipoteczny), który spłacam już od jakiegoś czasu. Dzwoni do mnie doradca jednego z banków i proponuje mi jego zrefinansowanie zapewniając, że dzięki temu „będę płacił mniej” i czy jestem taką oferta zainteresowany.

No ba – kto by nie chciał dostać telefonu z gwarancją, że od dziś może taniej obsługiwać swój kredyt i więcej zachować w portfelu – jasne, że jestem, ale ale… Jestem też na nieszczęście sprzedawców typem asekuranta, który podchodzi do pewnych decyzji z umiarkowaną ekscytacją i zasadą ograniczonego zaufania. Czy rzeczywiście mogę po zrefinansowaniu uzyskać lepsze warunki spłaty nie zwiększając jednocześnie całkowitego kosztu zadłużenia? Szczerze, wolę w takich sprawach polegać na sobie i sprawdzać je po swojemu, a potem – z przekonaniem lub  bez – wrócić do pana konsultanta z moją opinią na ten temat. Ponad wszystko, banki sprzedawcom w końcu za coś płacą i nie zawsze niestety za dążenie do symetrycznej i pełnej wiedzy klienta na temat wszystkich ryzyk oferty. Zasada ograniczonego zaufania więc nie zaszkodzi, a ja mam przy okazji czyste sumienie, że się w coś nie wpakowałem. Więc, co robię? Chcę porównać ze sobą te dwa kredyty (mój dotychczasowy i ten oferowany przez banki) – poznać całkowity koszt obu kredytów, sprawdzić jak będą wyglądały moje miesięczne raty vs. te, które już spłacam i odpowiedzieć sobie na pytanie „refinansować czy nie?”. Przydałoby się jakieś ‘smart’ i proste w obsłudze narzędzie, które pomogłoby to wszystko krok po kroku obliczyć… Więc takie właśnie opracowaliśmy – porosty kalkulator, który:

 1. Wylicza harmonogramy spłat dla obu kredytów: tego, który jest obecnie spłacany oraz tego, który został nam zaproponowany jako „refinansowy”
 2. Porównuje całkowite koszty obu kredytów
 3. I dzięki jasnemu zestawieniu na liczbach, odpowiada na pytanie, czy kredyt na tych warunkach wart jest zrefinansowania czy nie – jednym słowem, czy zapewnienie, że „zapłaci Pan mniej” nie jest tylko marketingową wędką po więcej.

Proste, szybkie i masz pewność, że nikt Ci nie obiecuje „gruszek na wierzbie”, które długoterminowo wydrenują Twój portfel razy dwa.

 Jak tego kalkulatora używać?

Krok 1

Wprowadzamy podstawowe dane dotyczące obecnie spłacanego kredytu.

screen_1

Początkowa kwota pożyczki (nie może być wartością ujemną,  może być dowolną liczbą całkowitą powyżej zera)

Oprocentowanie kredytu (nie może być wartością ujemną), Reprezentuje oprocentowanie roczne dla danej kwoty pożyczki

Prowizja (nie może być wartością ujemną)
Prowizja (koszt wynagrodzenia banku z tytułu udzielanego kredytu) podana jest w stosunku procentowym dla danej kwoty kredytu. Zwykle standardową praktyką banków jest doliczanie prowizji, czyli zwiększanie kwoty pożyczki o jej wartość. Na przykład, jeśli kwota pożyczki wynosi 10,000 zł, a prowizja banku  5% (czyli 500 zł = 5%*10,000 zł), klient będzie miał do spłaty na początek okresu kredytowania 10,500 zł.

Inne koszty kredytu (nie może być wartością ujemną)
Jest to liczba całkowita wyrażona w złotych, która podsumowuje wszystkie koszty, jakie bank może nam narzucić do zapłaty w momencie udzielania kredytu, na przykład koszty ubezpieczenia. W arkuszu przyjęliśmy analogiczną zasadę, jak w przypadku kosztu prowizji banku. „Inne koszty” zwiększają kwotę pożyczki o odpowiednią sumę. Jeśli przyjmiemy dla wcześniejszego przykładu (kwota pożyczki 10,000 zł, prowizja 500 zł), że inne koszty wynoszą 1000 zł, to kwota do spłaty na początku okresu kredytowania dla klienta wyniesie 11,500 zł = 10,000 zł + 500 zł + 1,000 zł.

Początkowy okres kredytownia (nie może być wartością ujemną, może być dowolną liczbą całkowitą powyżej zera). Jest to liczba miesięcy, na którą bank udzielił nam kredytu. Jeśli okres kredytowania wynosi 20 lat,  wprowadzamy liczbę 20 (=20*12).

Pozostały okres do spłaty kredytu (nie może być wartością ujemną, może być dowolną liczbą całkowitą powyżej zera, ale mniejszą niż wartość „Początkowy okres kredytowania”). Jest to liczba miesięcy, która pozostała do spłaty w momencie rozważania refinansowania kredytu. Jeśli, na przykład, „początkowy okres kredytowania” wynosi, jak wyżej, 20 lat, a spłacamy kredyt już przez 10 lat, to wprowadzamy liczbę 20*12-10*12 = 120.

Opłata za wcześniejszą spłatę (nie może być wartością ujemną) Reprezentuje % od pozostałej kwoty do spłaty kredytu, jaki klient musiałby ponieść, gdyby zadecydował się spłacić całość kwoty pozostałej do spłaty wcześniej niż przewiduje to harmonogram. Na przykład, jeśli po 10 latach klientowi pozostało do spłaty 10,000 zł, a opłata za wcześniejszą spłatę wynosi 1%, to klient musiałby dodatkowo zapłacić 1%*10,000 zł = 100 zł.

Przykład

 screen 2

Krok 2

Wprowadzamy podstawowe dane dotyczące kredytu, który zastąpi obecnie spłacany kredyt (kredyt refinansowany)

 

screen_3

 

Ponieważ zakładamy, że kredyt refinansowany jest brany na tą samą kwotę, co pozostało nam do spłaty (kalkulator wylicza to sam), wprowadzamy pozostałe standardowe elementy nowego kredytu: Okres kredytownia (nie może być wartością ujemną, może być dowolną liczbą całkowitą powyżej zera). Jest to liczba miesięcy, na którą bank udzielil nam kredytu. Jeśli okres kredytowania wynosi 15 lat,  wprowadzamy liczbę 180 (=15*12). „Oprocentowanie”, „prowizja za udzielenie nowego kredytu” oraz „inne koszty” wprowadzamy zgodnie z regułami opisanymi powyżej dla obecnego kredytu.

Przykład

 

screen_4

 

Na podstawie wprowadzanych danych kalkulator robi już wyliczenia automatycznie.

Zobaczmy to dla przykładów podanych powyżej.

 

I. Podsumowanie parametrów dla obecnego kredytu

 

screen_5

Kalkulator wylicza automatycznie:

Rata kredytu
Kwota, która pożyczkodawca powinien spłacać każdego miesiąca. Wyliczona jest na podstawie parametrów wprowadzonych w sekcji “Wprowadź dane”.

Kwota otrzymana
Kwota, którą kredytobiorca miał do spłaty w pierwszym miesiącu okresu kredytowania. Jest to liczba równa kwocie udzielonej pożyczki, powiększona o prowizję banku oraz inne koszty związane z udzielaniem danej pożyczki. Dla naszego przykładu jest to kwota wyliczona zgodnie z następującą formułą: 300,000 zł + 6%*300,000 zł + 1,500 zł = 300,000 zł + 18,000 zł + 1,500 zł = 319,500 zł

Odsetki do spłaty Suma odsetek, które pożyczkodawca zapłaci przez cały okres kredytowania.

Całkowita kwota do spłaty Suma wszystkich rat miesięcznych za cały okres kredytowania. Dla powyższego przykładu jest to rata*początkowy okres kredytowania = 2,477.08 zł*240 = 594,499.22 zł

Całkowity koszt kredytu Wszelkie koszty, które kredytobiorca musi ponieść w związku z podpisaniem z bankiem umowy o kredyt konsumencki. Całkowity koszt kredytu obejmuje szczególnie odsetki, opłaty, prowizje, podatki i marże (jeżeli kredytodawca o nich wie), a także koszty dodatkowych usług, jeśli ich poniesienie jest niezbędne do uzyskania kredytu (np. koszty ubezpieczenia).

Dla naszego przykładu jest to suma odsetek zapłaconych (274,999.22) + prowizja (18,000 zł = 6%*300,000 zł) + 1,500 zł = 294,499.22 zł

RRSO (Rzeczywista roczna stopa oprocentowania) Pojęcie, które opisywaliśmy w kilku naszych postach.    


II. Harmonogram spłat dla obecnego kredytu

Zgodnie z naszymi poprzednimi kalkulatorami, kalkulator automatycznie przelicza:

 

screen_7

 

Dla przypomnienia:

Numer raty
Reprezentuje numer miesiąca, w którym konsument spłaca kredyt.

Rata
Kwota, którą pożyczkodawca powinien spłacać każdego miesiąca. Wyliczona jest na podstawie parametrów wprowadzonych w sekcji “Wprowadź dane”.

Pozostało do spłaty na początek miesiąca
Kwota całkowitego zadłużenia konsumenta na początku danego miesiąca.

Odsetki / Kapitał
Rata pożyczki składa się z dwóch części: części kapitałowej i części odsetkowej. Część kapitałowa pomniejsza całkowite zadłużenie konsumenta (pozostała kwota do spłaty na początek miesiąca) po spłacie raty, natomiast część odsetkowa pokrywa oprocentowanie, które stosuje bank według danych podanych w sekcji „Wprowadź dane”.

Pozostało do spłaty na koniec miesiąca
Kwota pozostała do spłaty na początek miesiąca pomniejszona o spłaconą część kapitałową. Harmonogram dla obecnego kredytu pokazany jest w dwóch kolorach:

 

screen_8

 

Ponieważ w przykładzie podaliśmy, że klientowi pozostało 120 rat do spłaty, a to oznacza, że pierwsze 120 rat zostało już spłaconych, to kalkulator kolorem niebieskim wskazuje wyliczenia dla już spłaconych rat kredytu, kolorem żółtym natomiast zaznaczone są raty i wyliczenia do spłaty dla pozostałej części harmonogramu.

III. Podsumowanie parametrów dla nowego kredytu

W podobny sposób kalkulator wylicza parametry dla nowego kredytu. Dla naszego przykładu wyliczenia wyglądają w następujący sposób:

screen_9

Warto jeszcze zaznaczyć, w jaki sposób jest wyliczana „kwota otrzymana” dla nowego kredytu, czyli jak kalkulator doszedł do wniosku, że ta kwota wynosi 232,542.65 zł. Ze względu na fakt, że po 120 miesiącach kwota do zapłaty dla obecnego kredytu wynosi 213,341.88 zł.

screen_10

Jest to kwota refinansowanego kredytu. Natomiast ta kwota jest powiększana o:

 • opłata za wcześniejszą spłatę starego kredytu =1%*213,341.88 zł = 2,133.42 zł
 • koszt prowizji za udzielenie nowego kredytu, =8%*213,341.88 zł = 17,067.35 zł
 • inne koszty związane z udzieleniem nowego kredytu = 0 zł (w danym przykładzie)
 • kwota otrzymana = 213,341.88 zł + 2,133.42 zł + 17,067.35 zł = 232,545.62 zł

IV. Harmonogram spłat dla nowego kredytu

Harmonogram spłat nowego kredytu jest wyliczany analogicznie, jak dla obecnego kredytu. Poniżej jest przykład pierwszego wiersza.

screen_11

V. Refinansować czy nie?

Aby podjąć decyzję, powinniśmy porównać następujące liczby:

 1. Całkowity koszt obecnego kredytu Ta liczba podsumowuje koszt kredytu, bez podejmowania żadnych działań i przy spłacie kredytu zgodnie z pierwotnym harmonogramem.Dla naszego przykładu ten koszt wyniósłby: 294,499.22 złVS.
 2. Całkowity koszt refinansowanego kredytua)a) Całkowity koszt nowego kredytu- Koszt nowego refinansowanego kredytu, który dla naszego przykładu wynosi: 162,886.75 zł

ORAZ (czyli ‘+’)

b) Poniesiony już koszt w momencie decyzji o refinansowaniu kredytu – Jest to liczba, która reprezentuje koszt odsetek i inne koszty, które ponieśliśmy przed momentem rozważania refinansowania. Ta liczba wynosi 210,591.49 zł. Jeśli ktoś chciałby sam wyliczyć tę liczbę, to musi:

 • podsumować wszystkie odsetki zapłacone w kolumnie „Odsetki” dla harmonogramu obecnego kredytu dla rat zaznaczonych na niebieski kolor. Ta liczba wynosi: 191,091.49 zł
 • koszty związane z udzieleniem kredytu: 18,000 zł (prowizja) + 1,500 zł (inne koszty) = 19,500 zł 191,091.49 zł + 19,500 zł = 210,591.49 zł

Całkowity koszt nowego kredytu (refinansowanego) = 162,886.75 zł + 210,591.49 zł = 373,478.24 zł

W rezultacie porównujemy dwie liczby: 294.499.22 zł (całkowity koszt obecnego kredytu) oraz 373,478.24 zł (całkowity koszt refinansowanego kredytu), gdzie ewidentnie pierwsza liczba jest mniejsza o 78,979.02 zł

Z wyliczeń wynika, że NIE WARTO podejmować decyzji o refinansowaniu kredytu, odpowiedź wskazana więc przez kalkulator brzmi „NIE”.

screen_12   screen_13

Jeśli drugi słupek na wykresie jest wyższy, refinansowanie kredytu nam się nie opłaca. Warto zaznaczyć, że banki często wykorzystują argument „niższej raty”.

Jak widać z wyliczeń, klient, który podejmie decyzje o refinansowaniu będzie co prawda płacił mniejszą ratę: 2,090.16 zł vs. 2,477.08 zł, ale w całości zapłaci za kredyt więcej, aż o 78,979.02 zł.

Dla tego przypadku refinansowanie byłoby fałszywą oszczędnością, mniejsza rata nie zawsze oznacza możliwość obniżenia całkowitej kwoty naszego zobowiązania. Pamiętajcie, żeby w miarę możliwości sprawdzać to samodzielnie. Mamy nadzieję, że ten kalkulator pomoże Wam bezpiecznie porównywać koszt takiej decyzji i skutecznie zweryfikować propozycje banku, zanim cokolwiek podpiszecie. Niech Wam służy 🙂 POBIERZ KALKULATOR

I miło nam będzie, jak się z nami podzielicie, czy narzędzie jest przydatne i czy nie macie do niego jakiś zastrzeżeń. Będziemy wdzięczni za udostępnienie kalkulatora Waszym bliskim, znajomym – może komuś okaże się przydatny i uchroni go przed niekoniecznie opłacalnym dla niego wyborem.

No Comments

Click on a tab to select how you'd like to leave your comment

Post A Comment

*