kredyt we frankach Tag

Jak informacja o Brexicie może wpłynąć na koszt kredytu hipotecznego i bieżącą obsługę spłaty? Co kredytobiorcy moga zrobić, żeby zamortyzować wzrost kosztu raty? Jak powinny zareagować banki i dlaczego potrzebujemy szybkiej restrukturyzacji kredytów we frankach?...

Propozycje zespołu ekspertów: zwrot kwot nadpłaconych z tytułu spreadów walutowych; przewalutowanie po „kursie sprawiedliwym” lub przewalutowanie po obecnym kursie i zwrot tego, czym kredyt różniłby się, gdyby od początku był kredytem w polskiej walucie; oddanie kluczy za umowrzenie kredytu z możliwościa zostania w mieszkaniu. Szczegóły...

KNF: "w odniesieniu do kredytów długoterminowych w dłuższej perspektywie bardziej prawdopodobny jest scenariusz wzrostu stóp procentowych niż ich spadku". O ile może wzrosnąć wysokość raty kredytów złotowych, jeśli Rada Polityki Pieniężnej podniesie stopy procentowe? Czy rata będzie większa niż przy skokowym wzroście u frankowiczów? Jak...